17 november - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Växande ekonomiska skillnader bland svenska konsumenter

Växande ekonomiska skillnader bland svenska konsumenter

Idag lanserar vi den årliga europeiska konsumentrapporten European Consumer Payment Report 2018 där 24 398 européer svarat på frågor om sin hushållsekonomi. Sammanlagt deltog 1 011 svenskar.

  • Trots de senaste årens högkonjunktur och en stark ekonomi tampas en växande grupp svenskar med en privatekonomi som går åt fel håll. Även om allt fler sparar jämfört med tidigare, är det också fler som måste låna för att kunna betala räkningarna.
  • En av sex svenskar (16 %) uppger att man måste låna för att betala räkningarna, exempelvis för försäkringar, hyra och el, vilket är en fördubbling på tre år jämfört med 2015.
  • Samtidigt säger knappt tre av fyra svenskar (74 %) att man lägger undan pengar varje månad, vilket är en ökning från drygt sex av tio (61 %) för två år sedan, och den högsta andelen sparare i alla 24 undersökta länder. 

- Vi ser tendenser till ökande ekonomiska skillnader mellan olika grupper i samhället. Samtidigt som en majoritet av svenskarna har fått det bättre ställt och andelen som sparar ökar, växer gruppen som lever på kredit. Detta är en bild som också våra egna data bekräftar - att fler har svårigheter att betala flera grundläggande hushållsutgifter i tid, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

I rapporten framgår att två av tre svenskar (65%) menar att man kan klara av en oförutsedd utgift motsvarande en halv månadslön utan att behöva låna. Det är en betydande ökning från 2015 då lite drygt varannan svensk (51%) menade att man kunde klara samma utgift utan att ta lån.

Som kontrast uppger var femte förälder (20 %) att man inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ge sina barn en dräglig tillvaro, och var fjärde förälder (26 %) menar att man antingen har lånat eller fullt ut utnyttjat krediten på ett kredit- eller betalkort för att köpa något åt barnen.

Drygt varannan förälder (55 %) med barn under 18 år i hushållet svarar att man önskar att man hade fått lära sig mer om privatekonomi när man gick i skolan. Tre av fyra föräldrar (76 %) tycker också att dagens skola borde göra mer för att ge barn och unga kunskaper i ämnet.

Fredrik Backman, vd Intrum Sverige
- Vi pratar med tusentals svenska konsumenter varje dag och ser att många tycker att det är svårt med krediter och räntor. Krediter i sig är viktiga för en fungerande ekonomi, men det avgörande är att man förstår alla villkor och inte tar lån som man senare kommer ha svårt att betala tillbaka. Här tror vi att organisationer i den finansiella sektorn kan göra mer för att ge både unga och vuxna rätt information.
Fredrik Backman.

Om Intrum European Consumer Payment Report 2018

Totalt medverkade 24 398 respondenter i åldrarna 18-65 från 24 europeiska länder varav 1 011 från Sverige. Undersökningen genomfördes under september månad 2018 och innehöll frågor om hushållens ekonomi.

Ladda ner rapporterna:
Europeiska ECPR 2018
Sverige ECPR 2018


För mer information:
Karin Franck, PR and Media Relations Director
Tel: +46 70 978 72 74, karin.franck@intrum.com