Stöttar våra kunder. Hela vägen.

Att bli sen med en betalning händer. När det sker finns vi där för våra kunder och stöttar hela vägen. Från första kontakten till den dag de har tagit tillbaka kontrollen över sin ekonomi.

Det kan finnas många anledningar till att en missar att betala en faktura. Det kan vara att pengarna inte räcker, du har glömt fakturan, eller en enskild händelse som kan ge större ekonomiska konsekvenser. 

Av denna anledning lägger vi stor vikt vid att erbjuda stöd för att hitta en hållbar lösning, oavsett orsaken till skulden eller försenad betalning. Vi är utbildade proffs med erfarenhet av att hjälpa dig som befinner dig i en ekonomisk svår situation och att hitta en lösning för att du ska bli skuldfri hos oss. Vårt mål är att ha en pålitlig och öppen dialog med dig.

Genom ett etiskt förhållningssätt respekterar och strävar vi efter att förstå varje enskild situation. Styrt av våra värderingar hjälper vi dig att att komma till rätta med dina skulder och ta tillbaka kontrollen.