Unga konsumenter väljer rådgivning på nätet framför traditionella banker

Unga konsumenter väljer rådgivning på nätet framför traditionella banker

Eftersom Global Money Week uppmuntrar unga människor att ta smarta ekonomiska beslut, funderar vi på vart de yngre konsumenterna vänder sig för att få pålitlig finansiell rådgivning.

Global Money Week, som i år äger rum 21-27 mars, är en årlig global kampanj som syftar till att öka medvetenhet bland unga människors ekonomiska kunskap, färdigheter, attityder och beteenden som är nödvändiga för att fatta sunda ekonomiska beslut och i slutändan uppnå ekonomiskt välbefinnande.

Covid-19-pandemin drabbade konsumenter hårt, vilket fick många att fokusera på ekonomin och sökte rådgivning. I efterdyningarna av krisen har nu många sett över sina spar- och investeringsplaner samt pratar med sina vänner och familj om pengar.

Men vem litar konsumenterna mest på?

Enligt Intrums 2021 Consumer Payment Report är benaken den övergripande mest pålitliga källan för rådgivning – 39 procent svarade att så är fallet.

Nästan en tredjedel (29 procent) svarade att de litar på informationen de hittar på nätet, medan 24 procent refererade till till oberoende finansiell rådgivare. Andra sa att de litar mest på sin familj och sina vänner.

Men när det kommer till yngre konsumenter rankas alternativen som finns online och sociala medier högre. Millennials säger att onlineinformation kommer i första hand, medan Baby Boomers fortfarande placerar sin bank och finansiella rådgivare högst upp på listan.

Dessutom ser 15 procent av Millennials sociala medier som en pålitlig källa, jämfört med endast två procent av de äldre konsumenterna.

Skolor och högskolor klarar inte betyget

Trots att 83 procent av svenskarna anser att de fått utmärkt eller tillräcklig ekonomisk utbildning, får skolan inte höga poäng.

Faktum är att skolor och högskolor fick lägst förtroende av våra Millennials som svarade två procent på detta. Det här tyder på att det finns mycket mer att göra för att öka den finansiella utbildningen i läroplanen.

"Det faktum att skolor fått så lågt förtroende på det här området visar den gemensamma klyftan mellan allmän utbildning och finansiell rådgivning", säger Karolina Castilloprojektansvarig för Intrums digitala läromedel Spendido.org. "De flesta människor ser helt enkelt inte skolor och högskolor som pålitliga informationskällor när det kommer till deras ekonomi."

Samtidigt finns det mer att göra för att sprida finansiell kunskap över hela Europa. En avgörande faktor är att konsumenterna är medvetna om sin ekonomiska situation. Många är angelägna om att förbättra sina ekonomikunskaper, men andra kämpar för att erkänna omfattningen av problemet.

Det faktum att skolor fått så lågt förtroende på det här området visar den gemensamma klyftan mellan allmän utbildning och finansiell rådgivning
Karolina Castillo projektansvarig för Intrums digitala läromedel Spendido.org.

Att inse fakta om finans

Över hela Europa, samt i Sverige, säger var sjätte person att de inte har kontroll över sin skuld, högst ligger det bland 22-37-åringar i Sverige (33 procent) Yngre konsumenter är de mest drabbade, med en fjärdedel av 18-21-åringarna som säger att de inte ens vill veta hur mycket de är skyldiga totalt.

"Att gömma sig från skulder är ett tecken på att unga konsumenter är överväldigade och rädda", säger Karolina Castillo. "Det är viktigt att de förstår omfattningen av sina ekonomiska svårigheter så att de kan söka hjälp och vidta åtgärder för att lösa det. Varje dag pratar vi med 250 000 människor och vi vet från första hand vilken lättnad som kommer av att ta tag i situationen.” Avslutar Karolina Castillo.

 


Vad är Spendido?

  1. Spendido är en digital och kostnadsfri lektion i privatekonomi, med fokus på krediter och kreditkedjan. Lektionen är indelad i sektioner med olika ämnen och frågeställningar. De innehåller quiz, texter, bilder, ljudklipp och räkneexempel.
  2. Spendido lanserades 2016 som ett initiativ från Intrum, efter att lärare hört av sig till oss och efterfrågat att vi skulle komma ut till deras skolor för att berätta om krediter och kreditkedjan.
  3. Sedan 2016 har medarbetare från Intrum besökt skolor över hela Sverige och hållit lektionen på egen hand eller tillsammans med ansvarig lärare.
spendido.org

Grundläggande kunskaper i privatekonomi är en förutsättning för en bra start i vuxenlivet, och här vet vi att föräldrars egna kunskaper i ämnet varierar mycket. Skolan har enligt lag ett ansvar att kompensera för elevers olika förutsättningar och hemförhållanden, och därför har skolan det viktiga uppdraget att se till att de elever som inte får med sig grundläggande privatekonomiska kunskaper hemifrån får den undervisningen i skolan.