Ledningen

Svenska ledningsgruppen svarar på frågan: Vilken av Intrums fyra värderingar är viktigast för dig och varför?
13065

Fredrik Backman

Managing Director

Född: 1981

Jag väljer SOLUTION, främst för att den påminner om vår relevans i marknaden. I det långa perspektivet måste vi på Intrum se till att vi hittar uthålliga lösningar på våra kunders affärsutmaningar och deras kunders finansiella problem. Först då kan vi bidra till att förbättra våra kunders verksamhet, hjälpa människor som hamnat i en svår ekonomisk situation och fortsätta verka för en sund ekonomi i samhället.

12496

Ulrika Bragg

Operations Director

Född: 1974

DEDICATION är en värdering som jag tycker hjälper oss att leva upp till våra övriga värderingar. Om vi är dedikerade till vårt uppdrag, så kommer våra kollegor, kunder och slutkunder garanterat uppleva oss som empatiska, lösningsorienterade och etiska. Dessutom älskar jag personligen att dagligen reflektera över den jag är, det jag utför och hur jag kan utveckla det till imorgon. Om vi alla tänker så, så blir allt lite bättre dag för dag.

12489

Alexis Spanos

Commercial Director

Född: 1972

Jag väljer DEDICATION. För om vi alla på Intrum engagerar oss i våra kunder och alltid eftersträvar att göra det lilla extra kan vi skapa ett stort värde både för dem och deras kunder.

12497

Ulrika Sanders

Business Development & IT Director

Född: 1974

Om jag måste välja en, så får det bli SOLUTIONS. Inom BD & IT är det verkligen av största vikt att vi håller oss så lösningsorienterade det bara går, utan att för den skull bortse från vikten av att definiera problemet i många situationer. Det vi försöker åstadkomma på daglig basis är bättre och mer innovativa lösningar för våra kunder och slutkunder, det är det resultatet som räknas!

12495

Roger Liljeström

Legal & Complience Director

Född: 1969

Jag vill lyfta fram ETHICS för att jag tycker att den beskriver det som gör oss lite bättre än våra konkurrenter. Våra tjänster är ganska hårt styrda av regelverk och för att följa dem har satt upp rutiner och processer i världsklass. Det skapar respekt hos våra kunder och slutkunder och betyder att vi tar ansvar för våra handlingar och gör det rätta.

12508

Rakel Segefalk

Human Resources Director

Född: 1970

För mig blir det EMPATHY. Det är den värdering som går som en röd tråd genom vår vardag; den är närvarande i varje kund- och slutkundssamtal, i projektmötet, på fikarasten, i säljmöten och i samtal kollegor emellan. Vi möter människor där de är och vi behandlar varandra med värdighet och respekt - det är i mötet med andra vi gör skillnad och det är det som gör oss till en den marknadsledare vi är.

13884

Är det dig vi söker?

Investments Director

Vakant tjänst