Kreditinformation

Väl underbyggd information vägleder dig i kreditbeslutet. Våra kreditinformationstjänster gör det enklare för dig att besluta vem du ska sälja till.

Kreditupplysningar

Ta kontroll över din kreditgivning och anpassa villkoren efter kundens kreditvärdighet.

 

Kreditinformation

Med vårt flexibla kreditinformationspaket, MIX-paketet, kan du anpassa vilken typ av information du får utifrån din verksamhets unika behov. Du väljer helt enkelt själv vilka tjänster som passar för just din verksamhet.

 

Det här ingår i MIX-paketet

 • Kreditupplysning
 • Utlandsupplysning
 • Kreditmall
 • Bevakning

 

Kreditupplysning

Företagsupplysning innehåller bland annat information om betalningsanmärkningar, skuldsaldo, rating, limit, information om betalningsbeteenden och mycket mer. Dessutom får du en rating på samtliga företag genom en modell som tillhör en av de träffsäkraste i branschen.

Personupplysning förser dig som arbetar mot konsumentmarknaden med fullständig information om samtliga privatpersoner över 15 år folkbokförda i Sverige. Självklart uppdateras våra databaser dagligen.


Utlandsupplysning

Gör affärer med kreditvärdiga företag globalt. Vi förser dig med all den viktiga information som du behöver för att säkerställa att du gör affärer med kreditvärdiga företag globalt.


I en ny affärsrelation är det naturligt att undersöka vem du gör affärer med. Lika självklart ska det vara att löpande följa upp hur din kunds ekonomiska situationen förändras över tiden. Och i takt med att avstånden ökar, desto svårare men kanske också viktigare att du får rätt information. För utan korrekta fakta är det svårt att i tid fånga upp signaler som kanske innebär att du måste ändra villkoren för din kund gällande leveranser, anstånd med betalning och utökade krediter. Allt för att säkra din affär.

Med enkla sökrutiner och användarvänliga menyer får du affärs- och kreditinformation från samtliga registrerade företag runt om i världen. Det underlättar för dig att fatta korrekta affärsbeslut och minimera dina kreditrisker.

Upplysningen redovisas i riskklass (rating) och med kreditlimit. Du väljer om du vill använda dig av det fördefinierade förslaget eller att själv tolka och ta beslut utifrån den detaljerade informationen.


Kreditmall

Perfekt stöd för snabb och enhetlig kreditbedömning. Fatta rätt beslut på rätt kreditnivå. Öka din försäljning med kontrollerad risk.

 

Beslut på samma grunder

Att använda kreditmallen är enkelt och den säkerställer att alla i organisationen gör samma kreditbedömning. Det innebär att din kreditgivning blir:

 • Konsekvent och objektiv
 • Enhetlig och decentraliserad
 • Flexibel och snabb

Kreditbevakning

Med kreditbevakning försäkrar du dig om att alltid ha den senaste informationen om dina affärspartners. Kreditbevakning passar både företag med ett fåtal kunder och företag med ett mycket omfattande bevakningsbehov.


Med vår kreditbevakning får du tidiga signaler om både negativa och positiva ekonomiska förändringar hos dina kunder. Den vetskapen ger dig stora möjligheter att påverka kreditgränser och strama åt dem innan förlusten är ett faktum. De positiva signalerna ger dig möjlighet att vara mer proaktiv i ditt försäljningsarbete.

 

Informationen presenterad:

 • Med rekommenderad kreditlimit
 • För alla dina bevakade objekt
 • Med grundläggande företagsinformation om de företag du bevakar

 

När du lägger upp ett företag för bevakning får du:

 • Större möjlighet att påverka dina kreditförluster
 • Indikation på när du kan merförsälja

Kontakta oss