Regler kring omfrågekopia

Regler kring omfrågekopia

Den som beställer en personupplysning, dvs. en upplysning om en privatperson, måste alltid ha ett legitimt behov av upplysningen.
Exempel på en sådan situation där legitimt behov föreligger är en kreditgivare vill bedöma en kreditsökande en hyresvärd vill bedöma en potentiell hyresgäst.

Omfrågekopia skickas alltid när en upplysning lämnas ut om en fysisk person (privatperson, enskild näringsidkare, styrelseledamot etc.) eller om ett handels-/kommanditbolag.
I kopian, som skickas till den omfrågade, anges också vem som har beställt upplysningen.