Hur kommer det sig att ett företag som går bra ändå kan ha dålig likviditet?

En av anledningarna kan vara att de inte får betalt i tid av sina kunder.

Precis så "enkelt" kan det vara. Försäljningen kan gå strålande, men om företaget ofta får betalt senare än avtalat kan det bli tillfälligt tomt i kassan. Under en sån period kan det bli svårt att betala löner eller göra nödvändiga investeringar som att exempelvis köpa in nytt material. 

Tips för dig

Tre enkla åtgärder du kan göra för att förebygga sena betalningar:

1. Kolla upp dina kunder i förväg, ta en kreditupplysning
När du tar en kreditupplysning får du ekonomisk information som hjälper dig att bedöma kundens kreditvärdighet. Ska du ta kontant betalt, eller ser uppgifterna okej ut så att du kan godkänna faktura?

Dina beslut grundar sig helt enkelt mer på fakta än känsla.


2. Formulera fakturan rätt
En faktura ska spegla din och kundens överenskommelse och vara tydlig:

  • Vilken produkt eller tjänst har köpts?
  • Vilka är betalningsvillkoren?
  • Vilka avgifter tillkommer om kunden inte betalar i tid? Påminnelseavgift, dröjsmålsränta? 

3. Fånga upp kunden i tid med hjälp av inkasso
Om kunden inte betalar efter att du påmint kan du behöva ta hjälp av inkasso. Du visar att du förväntar dig att få betalt och att du är en leverantör med koll på din reskontra. Läs om inkasso och hur det funkar hos oss.

Krav- och kreditpolicy

Ta kontroll över processen från faktura till betalning med hjälp av några nedtecknade punkter om vart och ett av stegen i din kredithantering. Att ha en nedskriven policy underlättar arbetet internt och bidrar till struktur och rutiner. 

Till din hjälp, vår krav- och kreditguide för inspiration.

Våra tjänster

Vi har få-betalt-tjänster för både de minsta bolagen och de allra största. För att du ska få reda på vad som passar ditt företags behov bäst, kontakta oss på 08-616 77 43, eller skicka ett mejl till forsaljning@intrum.com