Inkasso - så funkar det

Om du har påmint din kund om den uteblivna betalningen och det inte gett resultat, då är det dags att gå vidare med inkasso.

Behöver du hjälp att få betalt?

När kunder betalar för sent leder det inte bara till en ansträngd likviditet. Ju längre du väntar med att ta tag i saken, desto mindre är sannolikheten att få betalt. Genom att använda dig av inkasso via Intrum får du mer tid ägna dig åt din verksamhet. Du behöver bara tänka på två saker, att din faktura inte är tvistig och trycka på knappen för inkasso. Därefter tar vi över.

Inkasso - så funkar det

 1. Registrering av ärendet
  Du registrerar din kund och ditt ärende direkt i Intrum Billify.

 2. Inkassokrav
  Dag 1: Kravbrev skickas till din kund. Lagstadgad inkassokostnad påförs. Din kund har åtta dagar på sig att betala.

 3. Förberedelse av rättslig prövning
  Om kunden inte betalat 9 dagar efter inkassokravet skickats ut förbereds en ärendevärderingen för att kontrollera din kunds ekonomiska situation. Finns det skulder och anmärkningar sedan tidigare? Är de betalda eller inte?

 4. Fortsatta åtgärder
  Utifrån resultat av värderingen bestämmer vi nästa åtgärd.

Inkasso via Intrum Billify

Inkasso med hjälp av Intrum Billify är en effektiv och enkel tjänst som du kan luta dig tillbaka på om en kund inte betalat i tid. Via Intrum Billify, har du full insyn i hela processen och kan när som helst kontakta din handläggare hos oss.

Läs mer här

Hur fungerar inkasso? Se vår inkassoskola 

Kontakta oss här om du har frågor om Intrum Billify