Svenska företag pressas allt hårdare av sena betalningar

Utvecklingen bland Sveriges små- och medelstora företag går åt fel håll när det gäller betaltider.

Trots en god konjunktur i många branscher rapporterar företagen att de allt oftare får betalt försent och att effekten av det slår allt hårdare mot dem. Till exempel uppger omkring 3 av 10 (29 %) företag att deras existens hotas av sena betalningar och knappt 4 av 10 (37 %) att deras tillväxt förhindras av att de inte får betalt i tid.

Det här framgår i vår årliga rapport, European Payment Report, som är en sammanställning av en undersökning som vi gjort bland 10 000 företag i Europa. Ta del av hela resultatet genom att klicka hem rapporten.

Kontakt

Vill du veta mer eller inleda ett samarbete? 

Ring 08-616 77 43 eller mejla till: forsaljning@se.intrum.com