Factoring

Factoring – Ett begrepp för tjänster som frigör kapital och ökar företagets kassaflöde

Genom olika typer av Factoringtjänster har ett företag möjlighet att erhålla ett rörelsekapital, detta genom att antingen belåna eller sälja sina kundfordringar, som alternativ till traditionella krediter i banken.

Den typiska factoringkunden är vanligtvis mindre eller medelstora företag som behöver snabb tillgång på likvida medel. På senare år har även större företag börjat anlita factoringbolag för att förbättra sin likviditet och sina nyckeltal. Att använda sig av factoringtjänster innebär även att företag minskar risken för kreditförluster.

Vill du ha mer information om våra olika tjänster och hur dessa bäst stöttar era behov eller är intresserad av våra villkor är du välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper dig!

För mer information och för att inleda ett samarbete, kontakta
vår säljavdelning på telefon 08-615 79 00 eller mejla fakturakop@intrum.com

 

Factoring eller Fakturabelåning

Factoring eller Fakturabelåning är oftast en lösning för företaget som vill ha en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor, finansiering sker normalt med 70-90% och resterade del regleras när slutkunden har betalat, fördelen med denna lösning är att den finansiella kostnaden beräknas på den delen som finansieras. Detta kan ske genom en traditionell ränta på utnyttjad kredit eller genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras. I normalfallet står finansbolaget inte kreditrisken i samband med Factoring eller Fakturabelåning.

Fakturaköp
Fakturaköp är oftast en lösning för företaget som vill ha en mer flexibel lösning för hantering och finansiering av vissa valda fakturor eller vissa slutkunder. Kan också tillämpas som en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor, finansiering sker med 100% av fakturabeloppet, kostnaden för tjänsten regleras genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras. I samband med Fakturaköp står oftast finansbolaget för kreditrisken.

Våra lösningar
Factoring, Fakturabelåning eller Fakturaköp passar företag som bland annat har säsongsvariationer, har långa betalningsvillkor, befinner sig i tillväxt, har besvärlig likviditet eller vill förbättra sina nyckeltal.
Vi anpassar våra olika lösningar utifrån det aktuella behovet oavsett om det är ett löpande samarbete eller om det innebär en flexibel lösning för företaget, skillnaden är att vi kallar vår tjänst för Fakturaköp, detta för att förenkla och inte blanda ihop olika begrepp.

Kontakta oss

Skriv ditt namn och efternamn
Ange ditt företags namn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer