Registrerades rättigheter

Om du vill skicka en begäran om dina integritetsrättigheter kan du skicka en elektronisk begäran nedan.

Det är viktigt att vi kan verifiera vem du är för att säkerställa konfidentialitet och dataskydd. Gå vidare genom inloggningen för att komma till den sida där du kan göra din begäran och identifiera dig via säker inloggning.

Om du inte har rätt åtkomstbehörighet för länken ovan kan du fylla i nedanstående formulär. Vi måste kontakta dig för att verifiera din identitet för att undvika att dina personuppgifter skickas till en annan person, antingen av misstag eller som en följd av ett bedrägeri, och fastställa och lokalisera den information som du vill att vi ska agera på, även om det inte är obligatoriskt. Om du agerar för en annan person måste vi också verifiera din identitet och fullmakt, innan vi lämnar ut några personuppgifter till dig som avser den registrerade. Observera att om vi inte kan fastställa din identitet kommer Intrum för att skydda den registrerades rättigheter och frihet inte kunna uppfylla din begäran.

Din begäran kommer att behandlas inom 30 dagar. Om vi får många begäranden, eller om en begäran är extra komplicerad, kan det ta ytterligare två månader. I sådana fall håller vi dig informerad. Beroende på innehållet i din begäran kan du få ett e-postmeddelande med en länk till en säker sida där du kan se svaret på din begäran, ett rekommenderat brev eller så kanske informationen levereras personligen om du har rätt id. Om det inte finns några känsliga personuppgifter eller stora mängder uppgifter i vårt svar kontaktar vi dig via normala kommunikationskanaler.

Formulär för registrerades begäran om utnyttjande av rättigheter

ÅÅMMDD-XXXX
(inkl. postnummer)Lämna ytterligare information om de begärda rättigheterna så att vi kan behandla din begäran på bästa sätt. Vi ber dig även ange om du handlar som ombud för den registrerade.