Registrerades rättigheter

Om du vill skicka en begäran om dina integritetsrättigheter kan du skicka en elektronisk begäran nedan.

Vi måste verifiera din identitet för att undvika att dina personuppgifter skickas till en annan person, antingen av misstag eller som en följd av ett bedrägeri, och fastställa och lokalisera den  information som du vill att vi ska agera på. Om du agerar för en annan person måste vi också  verifiera din identitet och fullmakt, innan vi lämnar ut några personuppgifter till dig som avser den  registrerade. Observera att om vi inte kan fastställa din identitet kommer Intrum, för att  skydda den registrerades rättigheter och friheter, inte kunna uppfylla din begäran.

Du har två valmöjligheter för att identifiera dig själv. Välj vilket sätt du vill använda genom att välja formulär nedan.


Om du vill registrera dig med hjälp av BankID ska du välja följande formulär:


Vill du istället skicka in en kopia av ditt ID ska du fylla i följande formulär:


Vi kommer kontakta dig med instruktioner om hur du skickar in en kopia av ditt ID.

Din begäran kommer att behandlas inom 30 dagar. Om vi får många begäranden, eller om en begäran är extra komplicerad, kan det ta ytterligare två månader. I sådana fall håller vi dig informerad.

OBS – Du kommer även få ett mejl från OneTrust för att bekräfta din e-postadress direkt efter du fyllt i ansökan. Kolla skräppostmappen om du inte fått något.