Vilka vi är och vad vi gör

Intrum strävar efter att vara det mest etiska företaget inom kreditförvaltning. Om vi har kontaktat dig angående en skuld innebär det att vi har köpt den från din ursprungliga bank eller borgenär, och saldot är nu skulden till oss.

Vi vill samarbeta med dig för att hjälpa dig att betala av dina skulder. Vi kommer ta hänsyn till din ekonomiska situation och upprätta en överkomlig betalningsplan som gör det möjligt för dig att betala av dina skulder och gå vidare med ditt liv.

Vi är engagerade i att hjälpa sårbara kunder. Vårt kundvårdsteam har fått specialutbildning för att erbjuda den bästa kundupplevelsen för dem som kämpar med mentala eller fysiska hälsoproblem. Vi kommer alltid behandla kunder med känslighet och konfidentialitet.