Fullmakt

Behöver du fylla i en fullmakt?

I vår inkassoverksamhet råder tystnadsplikt enligt 11 § inkassolagen. Är du ombud eller ställföreträdare och behöver ta del av din huvudmans skulduppgifter, behöver du skicka in en ombudsfullmakt eller registerutdrag om ställföreträdarskap för den person som ärendet gäller.
Fullmakt

Jag vill skicka in en fullmakt

För att skicka in en fullmakt kan du enkelt fylla i vårt formulär som finns i PDF-format.

  1. Spara ner mallen och fyll sedan i uppgifterna. Glöm inte att spara den!
  2. Skriv ut din fullmakt, signera med din underskrift.
  3. Observera att giltighetstiden för fullmakten måste fyllas i och får vara max 1 år.


Skicka den till oss via post alternativt skanna eller fota den och bifoga fullmakten i ett meddelande i ärende på Mina sidor.

 


Nästa steg

Jag har fyllt i fullmakten, vad gör jag nu?

Du kan ladda upp fullmakten digitalt genom att logga in på Mina sidor och skicka den i ett meddelande till oss, eller så kan du skicka den via vanlig post till adress:

Intrum Sverige AB
Fack 429001
R 924
106 37 Stockholm


Fullmakt

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en särskild utsedd person eller ett företag (fullmaktshavaren) rätt att utföra handlingar på uppdrag av någon annan (fullmaktsgivaren). I vår inkassoverksamhet råder tystnadsplikt enligt 11 § inkassolagen. Är du ombud eller ställföreträdare och behöver ta del av din huvudmans skulduppgifter, behöver du skicka in en ombudsfullmakt eller registerutdrag om ställföreträdarskap avseende den person som ärendet gäller.