VARNING för bedragare som påstår att de ringer från Intrum och uppmanar dig att betala en skuld via BankID-signering! Vi ringer ALDRIG upp och ber dig signera en transaktion med BankID. 

Är du osäker på om samtalet kommer från oss, lägg på direkt och ring vår växel istället. I många fall ser samtalen ut att komma från Intrums nummer 08-616 76 66 eller 08-616 77 00, men det är inte vi som ringer. 

Tänk på att:

 • aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
 • aldrig lämna ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter via telefon
 • alltid noga läsa igenom texter som visas i BankID-appen
 • kontakta din bank direkt om du drabbats av bedrägeri
 • polisanmäla händelsen direkt

 

Kontakta vår kundservice om du har några frågor kring det här.

Kronofogden

Jag har fått brev från Kronofogden, vad har hänt?

Brev från Kronofogden

Hur kommer det sig och vad händer nu?

När en skuld hamnar på inkasso startar en process. Betalas skulden direkt, inklusive de kostnader som lagts till, avslutas ärendet. Om den inte gör det kan olika myndigheter kopplas in, exempelvis tingsrätten och Kronofogden.

Myndigheterna tar betalt för sitt arbete genom olika avgifter och de vanligaste är:

 • Ansökan om betalningsföreläggande 300 kr Kronofogden
 • Utmätning 600 kr Kronofogden

Enligt inkassolagen har även den som har en fordran, eller ombudet, exempelvis vi, rätt att täcka sina merkostnader som en utebliven betalning innebär. Detta medför att om man inte betalar i tid så kan skulden växa ytterligare.


De vanligaste lagstadgade arvodena är:

 • Betalningspåminnelse 60 kr
 • Inkassokrav 180 kr
 • Ansökan om betalningsföreläggande 380 kr
 • Amorteringsplan 170 kr
 • Aviseringsavgift för amorteringsplan 60 kr
 • Förseningsersättning 450 kr (gäller endast företag och offentlig sektor)
Läs mer hos Kronofogden