Vi stödjer våra kunder. Hela vägen.

Det kan vara svårt att vidta åtgärder när din ekonomi har kommit ur kontroll. Många människor känner rädsla eller skam för att de inte kan betala sina skulder. De gräver ner huvudet i sanden och hoppas att problemet ska försvinna.

Det behöver inte vara på detta sätt.

På Intrum förstår vi att försenade betalningar kan inträffa. Vi är här för att hjälpa våra kunder att återta kontrollen. År 2022 hjälpte vi 4,4 miljoner människor i Europa att bli skuldfria med oss, och vi kan hjälpa dig också.

Försenade betalningar inträffar av många anledningar - från en glömd räkning till livsomvälvande händelser som sorg eller arbetsförlust. Varje dag pratar vi med cirka 250 000 personer över hela Europa i olika ekonomiska situationer och med olika skuldnivåer. Vi arbetar med dem för att hitta lösningar och få dem på rätt spår.

Vi är stolta över vårt etiska tillvägagångssätt inom skuldindrivning. Det innebär att vi kommer att lyssna på dig och hjälpa dig att hitta en väg framåt, oavsett orsaken till skulden.

Vi är här för dig, varje steg på vägen.