Våra värderingar

På Intrum gör vi vårt bästa för att skapa värde för individer, företag, aktieägare och samhället som helhet.

Empathy

Vår verksamhet handlar om att hjälpa både konsumenter och företag att förbättra sitt ekonomiska välmående. Vi strävar alltid efter att behandla människor med värdighet och respekt - både våra slutkunder och våra kunder, liksom våra kollegor. Detta gör det möjligt för oss att skapa mer värde, att finna djupare mening i det arbete vi utför och slutligen att uppnå vår gemensamma mission att hjälpa företag blomstra genom att ta hand om deras kunder.

Ethics

Etik är kärnan i allt vi gör. Vi är förebilder inom vår bransch och strävar efter att sätta nya standarder och förändra sättet människor uppfattar kreditförvaltning. Det innebär att vara en pådrivare för rättvis behandling av alla kunder och arbeta med kunder och partners som delar våra värderingar. För att uppnå detta håller vi oss själva till de högsta standarderna av rättvis och ärlig praxis i allt vi gör.

Dedication

För ett företag som sätter människor i fokus utgör en av våra främsta styrkor entusiasmen och engagemanget hos alla våra anställda. Genom att dagligen sträva efter att vara lite bättre idag än vi var igår, lyfter vi fram det bästa hos varandra. Vi växer som individer och som ett team för att forma framtiden för vårt företag, och därigenom skapa större värde för dig som kund, såväl som för våra klienter och samhället i stort.

Solutions

Våra engagerade medarbetare går till jobbet varje dag med ett enda mål: att lösa problem för våra kunder och klienter. I slutet av dagen är det det som betyder mest. Genom innovativt tänkande och handling överträffar vi förväntningar och tar på oss rollen som ledare inom vår bransch