Har du svårt med din ekonomi?

Vissa människor känner oro när de blir kontaktade via brev eller telefonsamtal från oss. Det finns ingen anledning att vara orolig - vi är här för att hjälpa dig.

Få hjälp med din ekonomi

En man som sitter och läser på om ekonomi
Vem som helst kan halka efter med sina räkningar, det viktiga är att våga be om hjälp.

Ju tidigare du tar kontakt, desto snabbare får du en översikt över din situation, och desto snabbare kan vi arbeta tillsammans för att lösa dina ekonomiska svårigheter.

Om du är osäker på hur du ska gå vidare rekommenderar vi att du kontaktar oss via telefon eller e-post så snart som möjligt. Därefter kan en av våra rådgivare guida dig genom nästa steg. De kan även hjälpa dig att sätta en hållbar återbetalningsplan eller ordna med ett uppskov.

Alternativt kan du logga in på vår kundportal för mer information och en översikt över ditt konto. Logga in för att få en översikt över dina obetalda fakturor och ansök om betalningsuppskov eller upprättande av återbetalningsplaner.

Intrum: hjälper dig att nå din skuldfria dag.

Hjälp från myndigheter och organisationer

Kontakta socialtjänsten i din svenska kommun för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Du får träffa en socialsekreterare som gör en preliminär bedömning av din rätt till ekonomiskt bistånd. Efter det kommer socialsekreteraren tillsammans med dig att undersöka och planera hur du kommer att kunna försörja dig igen.

Om du är allvarligt påverkad av skuldsituationen och inte kan betala själv kan du ansöka om skuldsanering från offentliga myndigheter. Om du beviljas en skuldsanering måste du betala så mycket som möjligt på skulden under en begränsad period, vanligtvis fem år som en allmän regel, i utbyte mot att återstående skuld raderas