Vad händer i en inkassoprocess?

Om du glömmer att betala en räkning i tid kan ärendet skickas till inkasso. Man kan säga att processen innehåller flera olika moment och det första tas redan när du inte betalat en faktura.

Ett par som sitter och läser på om inkassoprocessen.
Det är inte helt lätt att förstå alla steg som finns i en inkassoprocess.

1. Du får en faktura

En faktura är en kredit och bekräftar en försäljning och visar vad som har köpts, priset och när betalningen måste göras. 

2. Påminnelse

Om du inte betalar i tid kan du få en påminnelse. Säljaren behöver egentligen inte skicka en påminnelse enligt lagen, men de gör det oftast ändå. Om de skickar en påminnelse, måste du betala den innan de skickar ett inkassokrav.

3. Du får ett inkassokrav 

Inkassokrav skickas om fakturan inte betalats i tid eller några dagar efter en påminnelse. Det tillkommer en extra kostnad när inkassokravet skickas. Kravet innehåller information om vad du är skyldig pengar för, dina möjligheter att bestrida det och vad som kan hända om du inte betalar. Du har 8 dagar på dig  att betala efter att du fått inkassokravet.

4. Betalningsföreläggande

Om du inte betalar inkassokravet i tid kan det leda till rättsliga åtgärder, till exempel en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då tillkommer ytterligare 680 kronor till skulden. Kronofogden skickar då en bekräftelse på ansökan till dig. Efter att bekräftelsen är signerad, har du som är skyldig pengar 10 dagar på dig att betala kravet.

5. Utslag och betalningsanmärkning

Om du inte betalar inom 10 dagar efter att du blivit delgiven, fastställer Kronofogden skulden. Då får kreditupplysningsföretagen besked och de skapar en betalningsanmärkning. Den finns kvar för en privatperson i 3 år.

6. Verkställighet

30 dagar efter ett beslut kan en begäran om verkställighet skickas till Kronofogden. I begäran ber Kronofogden att genomföra beslutet, oftast genom att ta betalning om det handlar om en skuld. Här tillkommer även 600 kr till skulden. Kronofogden försöker alltid att ta betalt på ett sätt som påverkar den som är skyldig pengar så lite som möjligt, oftast genom att dra pengar från lönen. Om skulden är större och det finns andra tillgångar, som till exempel en fastighet, kan Kronofogden sälja den för att få betalt.

7. Hänskjutning till Tingsrätt

Om det blir en tvist om kravet, går ärendet till tingsrätten för beslut. Om kravet är stort kan den som förlorar målet behöva betala rättegångskostnaderna för den som vinner. Tingsrättens beslut blir en dom som gäller efter 30 dagar. Om tingsrätten säger att det finns en skuld, kan domen användas för att driva in kravet, precis som ett utslag.