Varför ska man ha en buffert?

Även när du planerar i förväg kan din ekonomi drabbas av en oförutsedd händelse. Från att ditt husdjur blir sjukt eller en plötslig vattenläcka, till att en stor vitvara går sönder eller en livshändelse som uppsägning, sjukdom eller en olycka inträffar. Att bygga upp en sparbuffert innebär att du kan hantera vad som än kommer din väg.

En kvinna som läser i sin telefon om hur man gör upp en buffert.
Att skapa goda vanor och spara lite varje månad kommer att göra stor skillnad på lång sikt.

Att ha sparanden gör så att du inte behöver stressa när en oväntad utgift uppstår

  • Du ska undvika nya skulder

Att skynda sig för att betala av något är en mycket vanlig anledning till att hamna i skuld. Om du inte har en sparbuffert kan det vara svårt hitta en lösning, förutom att ta ett lån eller använda ditt kreditkort. Detta innebär att du betalar mer på lång sikt och det lägger press på din budget med återbetalningarna. Det behövs inte många oväntade händelser innan dessa skulder blir omöjliga att hantera. Undvik därför att ta på dig nya skulder och fokusera på att betala av de du har.

  • Minska stress

När en oförutsedd kostnad uppstår, och du inte har en buffet kommer du att känna dig stressad. Detta kan undvikas genom att regelbundet avsätta pengar för att bygga upp en buffert. Att ha pengar avsatta innebär också att du slipper betala mer. När vi inte har ett sparande för att täcka kostnader tenderar vi att skjuta upp dem. Att ignorera reparationer av bilen kan med tiden leda till större reparationer eller att du helt enkelt behöver köpa en ny bil. 

  • Hur mycket bör du ha i din nödbuffert och hur bygger du upp en?

Generellt sett rekommenderar finansiella institutioner att ha sparanden som skulle täcka tre till sex månaders lön. Inte alla kan klara av detta, och situationer som kräver sådana belopp sker som tur är inte så ofta. Därför rekommenderar vi att du börjar med att bygga upp besparingar på cirka 10 000 kr till 15 000 kr, vilket kommer att täcka de flesta oförutsedda utgifter.

För att bygga upp dina sparanden, avsätt en överkomlig fast summa varje månad. Överför detta till ett separat konto från dina löpande konton. Det viktigaste är att dina pengar är säkra, riskfria och lättillgängliga. Vissa investeringskonton binder upp pengar, men den här summan måste kunna frigöras snabbt.

Kom ihåg, om du måste använda din nödfond, bygg upp den igen. Det enklaste sättet är att sätta upp en autogiro och förbli i vanan att spara varje månad. Men om du har skulder som kostar dig pengar kan det vara meningsfullt att betala ner dem först. Bygg upp din buffert efter det.

Att bygga upp en besparing tar inte några dagar, så försök att inte sätta press på dig själv. Att skapa goda vanor och spara lite varje månad kommer att göra stor skillnad på lång sikt.