VARNING för BEDRAGARE som påstår att de ringer från Intrum och meddelar att du har blivit utsatt för en identitetsstöld som har polisanmälts och att du ska utföra en betalning via BankID-signering. Samtalen kan se ut att komma från Intrums nummer 08-616 76 66 eller 08-616 77 00, men det kan också visas andra nummer i displayen. 

Tänk på att:

- Aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
- Aldrig lämna ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter via telefon
- Alltid noga läsa igenom texter som visas i BankID-appen
- Omedelbart kontakta din bank om du drabbas av bedrägeri
- Polisanmäla händelsen direkt

World savings Day - efter stormen

World Savings Day lyfter fram sparandets stärkande effekt på vår ekonomi och uppmuntrar människor att prioritera sin ekonomi, men i pandemins spår, hur lätt är detta för konsumenterna?

Trots att konsumtionen ökade och sparandet minskade förra året, ligger nivåerna för sparande mycket högre än före pandemin. Under första kvartalet 2021 låg hushållens sparande på 21,5 procent i Euro-länder jämfört med snittet före pandemin på 11-15 procent.

Men om vi tittar närmare på dessa siffror ser vi att det finns allvarliga ojämlikheter bakom. När pandemin delade konsumenternas ekonomiska tillgångar, ser vi att de med låga inkomster var de som var mer benägna att uppleva arbetsinstabilitet och ekonomiska svårigheter, vilket återspeglas i deras sparmönster.

Låginkomstagare kämpar

I vår stora konsumentundersökning, European Consumer Payment Report 2020 där mer än 24 000 europeiska konsumenter deltog, fann vi att 76 procent fortfarande kan spara varje månad, i likhet med 2019. Men:

 

  1. 56 procent är missnöjda med summan de kan lägga undan
  2. Endast 14 procent sparar mer än de var före covid-19-krisen
  3. 43 procent av de med låga inkomster sparar mindre än tidigare.

Hushåll med höginkomst har gynnats mycket mer av pandemins ekonomiska bieffekter. Med stabila inkomster och minskade möjligheter att spendera sina pengar på exempelvis fritid och resor har de kunnat öka sparandet.

Samtidigt har vissa behövt låna mer pengar för att betala sina räkningar, 61 procent gör det varje månad, vilket är mycket högre än 2019 då denna siffra var 52 procent.

I överlag är måttliga och hållbara sparnivåer bra för individer och bra för ekonomin men det är oroande att se hur stor effekt pandemin har haft på låginkomsttagare
Anna Zabrodzka, senior ekonom, Intrum

Prognogsen för långsiktigt sparande oroar

De långsiktiga konsekvenserna av detta drabbar de grupper av konsumenter som inte kan spara för framtiden. Faktum är att mer än hälften av Europas konsumenter säger att de är oroliga att de inte kommer att ha råd med en bekväm pension. Trots att vi har statliga pensionsgarantier inom hela EU, men med en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal påverkas dessa pensionssystem, särskilt i fattigare länder som står inför andra större utmaningar. Därför blir det viktigt att själv kunna säkerställa en bekväm pensionsnivå genom att öka sitt privata pensionssparande.

"– Det kortsiktiga sparande, som kan användas vid oförutsedda händelser är viktigt – vi pratar med 250 000 skuldsatta varje dag och det är många som behöver extra stöd för tillfället. Men ett långsiktigt sparandet behövs också och kan vara avgörande för att människor ska kunna få en bättre pension. Våra undersökningar visar att detta är en källa till oro för många.”

Det finns dock hopp. ”Vi ser att kunderna lägger större vikt vid ökad kunskap inom de privatekonomiska frågor – många säger att pandemin har varit deras motivation för detta. Detta är ett gott tecken, särskilt i ljuset av den senaste tidens tilltagna inflation och effekten den har på räntorna, i synnerhet efter år av extremt låga lånekostnader. Det är därför viktigt att finansiella tjänsteföretag, beslutsfattare och utbildningsinstitutioner backar upp denna trend genom att spela sin roll i att ge stöd och vägledning.”