26 augusti - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

1 av 10 behöver låna för att få ihop vardagsekonomin

Intrum publicerar idag en ny undersökning bland 4 800 europeiska konsumenter som beskriver den privatekonomiska effekten av Covid-19, där Sverige är ett av de 24 deltagande länderna. Undersökningen genomfördes i maj 2020.

Undersökningen ger en första inblick kring utvecklingen bland europeiska och svenska konsumenter, gällande ekonomisk stress och ekonomiskt välbefinnande. Den negativa trenden från Intrums årliga konsumentundersökning*, som publicerades i höstas, har förstärkts. Hushållen är nu mer negativa inför den ekonomiska utvecklingen kring sin privatekonomi - kortsiktigt såväl som långsiktigt.

Rapporten visar att 1 av 3 svenskar redan i maj upplever ett försämrat ekonomiskt välbefinnande och en ökad ekonomisk stress, det är bekymmersamt. Detta mot bakgrund att vi riskerar en tidsmässigt utdragen kris med långsiktiga ekonomiska konsekvenser.
Peter Storåkers, Commercial Director Intrum Sverige

I Norge uppger även 30% att de har samma utmaning. I Finland uppger 4 av 10 (42%) ett direkt försämrat ekonomiskt välbefinnande och ökad ekonomisk stress kopplat till rådande situation. I Danmark uppger en fjärdedel (23%) samma sak.

 

Låna för att klara vardagsutgifter

Ett växande bekymmer är att Covid-19 riskerar att förvärra kreditbubblan, som redan i höstas synliggjordes i Intrums stora konsumentundersökning bland 24 004 respondenter. I Europa uppger 19% att de numera behöver låna pengar för att klara sina vardagsutgifter. I Sverige är motsvarande siffra 9%.

- Även om vi är bättre än Europas genomsnitt i Sverige uppger 1 av 10 svenskar att de behöver låna pengar för att klara sin vardagsekonomi. Vi förutspår att fler och fler kommer ha växande behov av skuldhantering för att klara vardagsekonomin i den pågående pandemin. Speciellt utsatta är de som  har låga inkomster och ett begränsat sparande, exempelvis småbarnsfamiljer och yngre. Dessa kämpade redan tidigare med sin privatekonomi, säger Peter Storåkers.

Minskade ekonomiska utgifter för de som har möjlighet

Undersökningen pekar även på att de med möjlighet att förändra sin privatekonomi har börjat agera därefter. 1 av 3 europeiska konsumenter uppger bland annat att pandemin bidragit till att de har minskat sina ekonomiska utgifter.

European Consumer Payment Report 2020, Special Edition White Paper

Om undersökningen

Intrum har samlat in data från 4 800 konsumenter i 24 europeiska länder. Undersökningen genomfördes i maj 2020. Urvalskvoterna baserades på ålder och kön för att säkerställa att respondenternas var nationellt representativt baserat på folkräkningsdata från respektive marknad. Hela rapporten finns tillgänglig på intrum.se/ecpr2020-whitepaper

* European Consumer Payment Report. Intrum har samlat in data från 24 004 konsumenter i 24 europeiska länder för att få inblick i europeiska konsumenters vardag, inklusive deras utgifter och förmåga att hantera sina hushållsekonomi varje månad. Hela utgåvan finns tillgänglig på intrum.se/ecpr2019

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Franck, PR & Media Relations Director.

Mobil: +46 70 978 72 74

Mejl: Karin.Franck@intrum.com