Företagsinformation

Vi är det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa och erbjuder våra kunder riskreducering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som bas.

Om Koncernen


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Head office 

Bolagsnamn: Intrum AB

Koncern vd: Andrés Rubio

Organisationsnummer: 556607-7581

Postadress: 105 24 Sweden

Besöksadress: Sicklastråket 4, Nacka

Kontor Stockholm och Göteborg

Bolagsnamn: Intrum Sverige AB

Vd: Julia Reuszner

Organisationsnummer: 556134-1248


Stockholm postadress: 105 24 Stockholm

Stockholm besöksadress: Sicklastråket 4, Nacka


Göteborg postadress: Box 41, 401 20 Göteborg

Göteborg besöksadress: Johan Willinsgata 6, (Technopolishuset i Gårda)