Fakturering

När du väljer faktureringstjänster från Intrum får ni kraften hos en global kredithanteringsspecialist. Vi hjälper ditt företag från det att fakturan skickas ut, tills pengarna finns på ert konto. Ni kan minska kreditrisken, sänka kostnaden för fakturering och öka intäkterna från dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter.

 

Tillsammans sätter vi upp den faktureringsprocess som passar er affär. Alternativt om ni vill distribuera fakturorna själv kan ni skicka reskontradata till oss för uppföljning. Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning efter ert behov.

Minskad kapitalbindning

Bättre kassaflöde

Automatiserad hantering av fakturaflödet

Effektivare administration


Minskad kapitalbindning

Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet.

Minskad kreditrisk

Kundkategorisering som möjliggör effektivare hantering utifrån affärsrisk och kundrelation.

Ökade intäkter

Ökade intäkter av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter genom konsekvent hantering och tredjepartseffekten.

Vanliga frågor

FAQ - Fakturering via Intrum

Vilken nivå kan ni hjälpa oss på?

Intrums faktureringstjänster är flexibla och anpassas efter varje fakturaintensivt företags behov. Från att distribution till betalning och steget efter med påminnelser och inkasso när kunder inte betalar. 

Välj från ett brett utbud av alternativ för att passa era behov. Kontakta oss för mer information om hur vi skräddarsyr våra faktureringsrutiner efter era önskemål.

Vi är oroad över om våra kundrelationer påverkas när vi använder faktureringstjänster

Det viktigaste våra kunder har - sina kunder. Att lämna sin fakturering till oss betyder även att överlämna vissa delar av kundkontakten. Något vi tar på allra största allvar. Därför strävar vi naturligt efter att ge absolut bästa service i vårt uppdrag och i vårt arbete finns tre grundpelare:

• Hög tillgänglighet

• Lyhördhet

• Rådgivande

Det är lika viktigt för oss att era kunder är nöjda, därför arbetar v i ständigt med att mäta era kunders upplevelser i ett NKI (Nöjd Kund Index)

Varför ska jag använda Intrums faktureringstjänster?

Oavsett storleken på er verksamhet kan ni dra nytta av Intrums långa meritlista och vår omfattande expertis inom kredithantering. Vi har investerat mycket i de verktyg, data och utbildning som behövs för att säkerställa snabb betalning. De flesta företag kan inte ägna denna tid och resurs åt kredithantering – vi avlastar er administrativt.
 

Fakturering | Intrum

Fakturering med insikt skapar trygghet

Att få betalt i tid innebär att ditt företag kan blomstra och växa utan oro för kassaflödet. Bra kreditrutiner gör stor skillnad, men många hamnar allt för ofta i fällor som försenar betalningar.

 

Läs mer om vår anpassade fakturering >> 

Så startar vi ett samarbete

 • 1

  Välj den tjänst som passar företaget och kontakta oss.

 • 2

  Tillsammans gör vi en behovsanalys.

 • 3

  Utifrån analysen väljs nivå och process.

 • 4

  Implementering och samarbetet startar.

Osäker på vilken tjänst som passer er?

Låt oss diskutera de olika möjligheterna.