Sälja portfölj med fordringar – välj rätt partner

Sälja portfölj med fordringar – välj rätt partner

När ni ska sälja en portfölj med obetalda fakturor, välj en partner som skyddar ert rykte genom att arbeta etiskt och vägleder era kunder till en ekonomiska lösning.

Att sälja portföljer med obetalda fordringar är ett vettigt steg att inkludera i din kredithanteringscykel. Det kan fortfarande finnas medel att inkassera, men att frigöra det värdet kräver specialistkunskaper och fokus som kan vara en belastning på din kärnverksamhet.

Välj istället att realisera genom att sälja fordringarna, vilket ger er säkerhet och frigörande av kapital  till balansräkningen. 

Lång erfarenhet av ett brett utbud av portföljer

Intrum är expert på skuldköpstransaktioner av alla storlekar och opererar över hela Europa. Vi köper stora fordringstockar från exempelvis banker och låneinstitut, telekomskulder och postorderkonton, men vi kan också hjälpa mindre företag med mindre volymer. 

Förutom engångsköp, engagerar vi oss i framtida flöden, köper fakturor från våra kunder i särskilda skeden av kreditcykeln. Tillsammans med våra kunder upprättar vi  transaktioner som passar kundens behov. 

Paneuropeiskt fotavtryck

Intrums närvaro i 24 europeiska länder och vårt stora partnernätverk innebär att vi har storleken, kapaciteten och flexibiliteten att köpa konton var de än är baserade. Våra flerspråkiga team kan hantera portföljer som täcker flera olika marknader.

Premium kundupplevelse 

Att sälja fordringar kan kännas fundersamt när det kommer till kundupplevelse. På Intrum är vi stolta över vår etiska arbetssätt. Vi är ansvarsfulla i vår kontakt med skuldsatta människor och arbetar lyhört med dem för att fastställa deras ekonomiska förhållanden och upprätta hållbara betalningsplaner. 

Var rädd om ditt rykte

Kunder som har ekonomiska svårigheter kan vara värdefulla kunder framåt. Genom att erbjuda en positiv upplevelse säkrar vi inte bara ditt rykte utan förbättrar det. Våra specialiserade inkassoteam är utbildade för att hantera alla möjliga omständigheter med skräddarsydda processer för sårbara kunder.

Gott förtroende

Att behandla kunder sympatiskt och rättvist är en integrerad del av vår verksamhet, vilket resulterar i få avbryter sina betalningsplaner och höga kundnöjdhetspoäng.

För mer information om hur Intrum kan hjälpa dig att frigöra din balansräkning och effektivisera dina inkassoprocesser, kontakta oss >>