Prislista för vår digitala inkassotjänst

Du betalar endast om vi lyckas få in din skuld. Vår avgift är 10% av det belopp vi lyckas inkassera.* Priserna anges exklusive moms.

Utöver vår avgift om 10% på inkasserat kapital, behåller vi även de lagstadgade arvodena och den ränta som din kund betalar. Utöver det tillkommer moms på arvodena.

*Om du ber om att få återkalla ärendet, debiteras ert företag de tillkomna kostnaderna, såsom en inkassoavgift på 180 kronor, eventuella påminnelseavgifter på 60 kronor och kostnader som tillkommit om ärendet har hanterats av Kronofogden.

Om ärendet kräver hantering av Kronofogden läggs följande avgifter till skulden:

Vårt arvode 380 kronor
Utlägg 300 kronor
Utmätning 600 kronor

Vårt arvode och kronofogdens avgifter tar vi i första hand ut av din kund.

Inkassobevakning

Om din kund inte kan betala under inkassoprocessen hanteras ärendet av vår Inkassobevakning. Avtalet för Inkassobevakningen är provisionsbaserat, där vår provision utgör 50% av kapitalbeloppet och 50% av räntan.

Avgifter kan tillkomma för extraordinära åtgärder. Vänligen kontakta oss för en prisuppgift.

Exempel på sådana åtgärder:

  • Juridisk rådgivning
  • Begärd dementi
  • Förberedelse av tvistemålshantering
  • Eventuella andra övriga åtgärder