Auktoriserad delgivning

Vi är ett delgivningsföretag, auktoriserat av Länsstyrelsen i Stockholm, och hanterar alla typer av delgivningar, partsdelgivning, konkursanmaningar, stämningar, uppsägningar och mycket mer. 

 

Vår delgivningsservice skräddarsys efter våra kunders behov och är snabb – vi ser till att uppdraget går ut omgående till delgivningsmannen. Det är viktigt för en bra inkasso- och rättsprocess.

 

Exempel på våra uppdrag:

 

Preskriptionsdelgivningar

Energidelgivningar

Konkursanmaningar

Uppsägningar - för villkorsändring eller avflyttning


Framgångsrik delgivningsservice

En framgångsrik och effektivt genomförd delgivning är ofta ett måste för att lyckas med exempelvis en inkasso- eller rättsprocess.

Snabb delgivning

För att ge dig som uppdragsgivare bästa service ser vi till att våra delgivningsmän försöker delge uppdraget omgående när vi får det.

Skräddarsydd delgivningshantering

Ert behov kanske inte ser ut som andras, då skräddarsyr vi tjänsten Delgivning för er. Kontakta oss så diskuterar vi ert behov tillsammans.

Delgivningsflödet

 • 1

  Delgivningsformer, brev, personlig, surrogat, spikning och kungörelse

 • 2

  Personen söks av delgivningsman.

 • 3

  Mottagare skriver under delgivningskvitto.

 • 4

  Inkassoprocessen fortsätter.


Vill du vet mer om vilka uppdrag vi åtar oss?

Skicka handlingar till: Intrum Delgivningsservice,

Box 90296, 120 24 Stocholm