Auktoriserad delgivning

Vi är ett delgivningsföretag, auktoriserat av Länsstyrelsen i Stockholm, och hanterar alla typer av handlingar, konkursanmaningar, stämningar, uppsägningar och mycket mer. 

 

Våra ombud genomgår fortlöpande utbildningar inom områden som rör delgivning. På så sätt säkerställer vi att de alltid uppträder kompetent, korrekt och diskret, vilket är en trygghet för våra uppdragsgivare. 

 

Exempel på våra uppdrag:

 

Preskriptionsdelgivningar

El-delgivningar

Konkursanmaningar

Uppsägningar - för villkorsändring eller avflyttning


Framgångsrik delgivningsservice

En framgångsrik och effektivt genomförd delgivning är ofta ett måste för att lyckas med exempelvis en inkasso- eller rättsprocess.

Snabb delgivning

För att ge dig som uppdragsgivare bästa service ser vi till att våra delgivningsmän försöker delge uppdraget omgående när vi får det.

Skräddarsydd delgivningshantering

Ert behov kanske inte ser ut som andras, då skräddarsyr vi tjänsten Delgivning för er. Kontakta oss så diskuterar vi ert behov tillsammans.

Delgivningsflödet

 • 1

  Delgivningsformer, brev, personlig, surrogat, spikning och kungörelse

 • 2

  Personen söks av delgivningsman.

 • 3

  Mottagare skriver under delgivningskvitto.

 • 4

  Inkassoprocessen fortsätter.


Vill du vet mer om vilka uppdrag vi åtar oss?

Skicka handlingar till: Intrum Delgivningsservice,

Box 90296, 120 24 Stocholm