European Consumer Payment Report 2021

Många svenskar har klarat sig bättre under pandemin än andra européer.

Svenskarna är mindre oroliga för inflation än övriga européer

Många svenskar har klarat sig bättre under pandemin än andra européer, vilket gör att svenskarna är mindre oroliga för inflationen.

Fler svenskar saknar kontroll över egna skulder

Den främsta anledningen till att de svenska tillfrågade inte betalar sina räkningar var att de har glömt det (49 procent).

Ökat fokus på ekonomisk trygghet

Undersökningen visar att pandemin har resulterat i att fler fokuserar på ekonomisk trygghet och sparande.

“Även om vi ser tecken på hopp över hela Europa, är det för tidigt att säga att krisen är över. Återhämtningen sker snabbare för vissa konsumenter och regioner än för andra.”

Siv Hjellegjerde Martinsen, vd Intrum skandinavien

Sex av 10 svenskar väntar sig fortsatta negativa effekter på privatekonomin till följd av pandemin – ökat fokus på ekonomisk trygghet

Även om vi ser tecken på hopp över hela Europa, är det för tidigt att säga att krisen är över. Återhämtningen sker snabbare för vissa konsumenter och regioner än för andra. Samtidigt finns en fortsatt osäkerhet om hur flaskhalsar i leverantörskedjor, stigande energipriser, nya virusstammar och andra samhällsutmaningar kommer att utvecklas och påverka konsumenternas ekonomiska välbefinnande framöver.

 

Läs mer