Sälj era fordringar – frigör tid och kapital

Sälj dina oreglerade faktura- och lånportföljer till Intrum och frigör kapital för att investera i din kärnverksamhet.

Intrum har över hundra års erfarenhet av inkassotjänster och vår paneuropeiska täckning ger oss den storskalighet och internationella expertis som behövs för att operera på många marknader för våra kunders räkning.

Vi sätter era kunder i fokus och vår etiska kod garanterar er att vi ser till att de behandlas med respekt. För att underlätta betalning och hitta lösningar, erbjuder vi individuella avbetalningsplaner som gör att personen kan bli skuldfri över tid.

Hur går ett köp av fordringar till? 

Första steget är en värdering och poängsättning av portföljen, sedan kommer vi överens om ett pris och en kundkommunikation och inkassostrategi. 

Intrum har köpt fordringsportföljer sedan 1992 och kan köpa fordringar både före och efter förfallodatum. De flesta av våra kunder väljer att sälja fordringarna efter att de sista dag för betalning eller väntar tills de skrivs av, antingen genom forward eller som en engångsförsäljning. 

Vår noggrannhet i att förutsäga inkasseringen är extremt hög och vi lägger största vikt vid analyserna av fordringsstocken. Vi arbetar aktivt med strategier och resultatet visar en tydlig koppling mellan aktivitet och framgång.

Nästa steg är att komma överens om strategin för att kontakta och arbeta med kunder. En genomtänkt policy är viktig och Intrum kan bidra med insikt och expertis kring best practice. 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till med era förfallna fordringar.