Vänlig och etisk hantering av människor med skulder

Varje månad pratar vi i Intrum Sverige med ca 40 000 personer som har en eller flera skulder. Vårt mål är att hjälpa dem att få kontroll över sin ekonomi och bli skuldfria.

Intrums etiska inkasso, kombinerat med data, processer och teknik, gör att vi kan erbjuda kunderna moderna lösningar anpassade efter deras behov, snarare än att ha en "en storlek passar alla". 
 
I vårt dagliga jobb hjälper vi skuldsatta att förstå sin ekonomiska situation, få tillbaka kontrollen och bli skuldfria.

Vårt uppdrag är att hjälpa till att hitta en hållbar lösning för alla. Det kan vi bara göra genom att behandla alla med värdighet, respekt och empati.
Anna-Karin Gustafsson, verksamhetschef, Intrum Sverige

Med hjälp av en mängd olika verktyg, från kundfokusgrupper till kundundersökningar och oberoende bedömningar, vill vi försäkra oss om att kunderna får en positiv upplevelse av sin kontakt med oss.  

Kundsegmentering – bemöt kunden utifrån situation och historik

Vår segmenteringsmodell, vår erfarenhet och data använder vi för att skräddarsy dialogen med skuldsatta kunder. Till exempel: 

En person som får ett enda inkassokrav, vill betala snabbt och inte interagera med en rådgivare, kräver digitala intuitiva betalningsalternativ för att snabbt betala och gå vidare med sin dag. I det här fallet kan kunden enkelt logga in på Mina Sidor, titta på ärendet och göra en betalning. 

Å andra sidan behöver en person med stora ekonomiska problem som vill förbättra sin situation känna sig förstådd och kunna arbeta igenom sina alternativ med en engagerad och erfaren rådgivare. Vi har specialutbildade rådgivare som i samarbete med individen diskuterar de bästa alternativen till en skuldfri framtid. 

Skuldsatta personer visar ibland frustrationer kring sin situation. På Intrum behöver vi möta många olika praktiska och känslomässiga behov. Vår ambition är att möta var och en med en kommunikation anpassade efter individens beteende, mål, kompetens, attityd och miljö. 

Den som är i kontakt med oss ska känna sig lyssnade på, förstådda och i förlängningen fått den vägledning som krävs för att hantera sina skulder – som exempelvis en hållbar betalningsplan.

För oss är målet en sund ekonomi, där våra kunder får betalt och människor som har en skuld kan betala av den och gå vidare i livet. Detta är en win-win-situation för båda parter.
Anna-Karin Gustafsson, verksamhetschef, Intrum Sverige

Rådgivarna som arbetar i våra callcenter är välutbildade och väldigt skickliga. Deras förståelse och empatiska förhållningssätt engagerar den som har skulder och motiverar dem att arbeta med oss. Det är bra för våra kunder, deras kunder och ekonomin i stort.