Medmänsklig inkasso lägger grunden för sund ekonomi

Att visa medmänsklighet är lika viktigt som kunskap om inkasso när Intrum hjälper skuldsatta personer att lösa ekonomiskt jobbiga situationer. ”Kan vi med ett varsamt bemötande vägleda och inspirera en människa till skuldfrihet, har vi kommit långt i vår ambition att vara en katalysator för en sund ekonomi”, säger kundservicechefen Anders Olsson.

Vilken roll fyller ett inkassobolag i en hållbar samhällsekonomi? En viktig sådan, menar kollegorna på Intrum som hjälper företag att få betalt och samtidigt hjälper människor att bli skuldfria.

– Intrum är en katalysator för sund ekonomi för både företag och privatpersoner. Med vår hjälp kan företag fortsätta växa, utvecklas och anställa fler, säger Anders Olsson, kundservicechef på Intrum Sverige.

Anders Olsson, kundservicechef på Intrum i Sverige

- Många tror att vi är likgiltiga gentemot den som är skuldsatt, men det stämmer inte. Vi är våra kunders förlängda arm och det är helt avgörande att vi har bra och respektfulla dialoger med deras kunder. Bara då kan vi få till hållbara lösningar, säger Camilla Gulsett, hållbarhetschef på Intrum i Skandinavien.

Camilla Gulsett, hållbarhetschef på Intrum i Skandinavien

Etisk inkasso

En av grundpelarna i Intrums verksamhet är etisk inkasso. Det handlar dels om att följa de stränga regelverk som omfattar ett inkassobolag, dels att möta skuldsatta människor med respekt.

– Vår kundservicepersonal tar dagligen cirka 1 700 samtal och är otroligt duktiga på att möta människor. Vi pratar med personer som befinner sig i riktigt tuffa situationer. Då krävs det både lyhördhet och empatiskt bemötande, säger Anders Olsson.

Intrum jobbar även långsiktigt för att skapa en hållbar samhällsekonomi där människor inte hamnar i överskuldsättning.

– Vi undervisar lärare och elever om krediter och vad som händer om man inte betalar dem via vår läroplattform, Spendido. Syftet är att eleverna ska få bättre koll på sin privatekonomi och förhindra att de hamnar i skuld, säger Camilla Gulsett.

Därför väljer kunderna Intrum

- Att Intrum jobbar med etisk inkasso uppskattas av kunderna, berättar Julia Reuszner som är vd på Intrum Sverige.

Julia Reuszner, vd på Intrum Sverige
Skulle vi fråga beslutsfattarna hos våra kunder vad de tänker om oss skulle en klar majoritet använda ordet förtroende för att beskriva vårt partnerskap. Våra kunder litar på att vi sköter deras ärenden i enlighet med regelverken och med etik och empati som ledord Julia Reuszner.
Julia Reuszner, vd på Intrum Sverige

Om Intrum i korthet

Intrums syfte är att leda vägen till en sund ekonomi genom att hjälpa företag att få betalt i tid så att de kan investera, anställa och växa. Vi främjar en kreditmarknad där människor och företag kan ge och ta krediter på ett effektivt sätt, vilket skapar förutsättningar för ett hållbart näringsliv.