European Payment Report 2021

Svenska företag känner oro för den ekonomiska framtiden och kundernas betalningsförmåga.

Mer än hälften av företagen har lyckats överleva coronakrisen

Den svenska ekonomin klarade covid-19-krisen bättre än många andra EU-länder under 2020. Sveriges BNP sjönk med 2,8 procent jämfört med 6,1 procent i hela unionen i förhållande till föregående år.

Sena betalningar försvårar tillväxt för svenska företag

Sextio procent av företagen framhåller att den växande makroekonomiska osäkerheten har lett till förlängda betalningsvillkor gentemot leverantörer under det senaste året.

Norra Europa skiljer sig från övriga kontinenten

I norra Europa accepterar företagen längre betalningsvillkor för att värna om kundrelationen. De är även mer benägna att acceptera längre betalningsvillkor än vad de är bekväma med.

Svenska företag känner oro för den ekonomiska framtiden och kundernas betalningsförmåga

Idag publicerar Intrum den årliga undersökningen European Payment Report, som ser till de svenska och europeiska företagens ekonomiska situation. Studien visar en tydlig negativ påverkan av Coronapandemin, där två av tre svenska företag känner oro över sina kunders betalningsförmåga och att vinstmarginalerna minskat.

 

Läs mer


Ladda ner rapporten kostnadsfritt

European Payment Report 2022