Svenska företag känner oro för den ekonomiska framtiden och kundernas betalningsförmåga

Idag publicerar Intrum den årliga undersökningen European Payment Report, som ser till de svenska och europeiska företagens ekonomiska situation. Studien visar en tydlig negativ påverkan av Coronapandemin, där två av tre svenska företag känner oro över sina kunders betalningsförmåga och att vinstmarginalerna minskat.

Coronapandemin har haft tydlig påverkan på många svenska företag, och många företagsledare känner ödmjukhet för att ha överlevt krisen under förra året. Nästan hälften av de tillfrågade inom näringslivet uppger samtidigt att vinstmarginalen minskat, och fyra av tio tror att det kommer ta minst två år innan covid-19 inte längre har en negativ ekonomisk effekt på dem.

Detta resulterar också i en negativ tro på ekonomin framåt. Idag tror 63 procent att en lågkonjunktur är nära förestående, jämfört med 51 procent för ett år sedan. Siffror som är väldigt överensstämmande över hela Europa, där 62 procent ser en recession framför sig.

Det är tydligt att Coronapandemin haft en påverkan på de svenska och europeiska företagen och att många känner oro för den ekonomiska utvecklingen. Men samtidigt ser vi att många har genomfört stora förändringar för att upprätthålla sin verksamhet, så som minskade kostnader och säkra snabbare betalningar.
Siv Hjellegjerde Martinsen, vd Intrum Sverige

Osäkerheten över att inte få betalt i tid är fortsatt stor hos både stora och medelstora bolag. Två av tre känner oro över sina kunders betalningsförmåga och över hälften har behövt acceptera längre betalningstider än de känner sig bekväma med. En positiv trend är dock att det är färre svenska företag som idag kan tänka sig att kompromissa med sina betaltider för att vårda sina kundrelationer (49 procent 2021, jämfört med 82 procent 2020) och 56 procent säger att covid-19 har motiverat dem till att bli bättre på att hantera risken av sena betalningar i sin verksamhet.

Långa betalningstider fortsätter att utmana många företag. Det gäller både de stora och mindre bolagen, men särskild påverkan har långa betalningstider på små- och medelstora företag, som oftare får utmaningar med likviditeten. Idag är det fler än fyra av tio svenska företag som anser att det växande gapet mellan betalningsvillkor och faktisk betalning är en risk för bolagets tillväxt, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige.

Betalningsgapet, skillnaden mellan avtalad tid och faktisk betalningstid, finns i alla sektorer och nästan 80 procent anser att betalningar efter förfallodatumet är ett problem. I Sverige är den genomsnittliga avtalade betalningstiden mellan företag 42 dagar, varav den faktiska betalningen i genomsnitt sker efter 53 dagar. I Europa är motsvarande genomsnitt 41 dagar respektive 52 dagar.

Om Intrum European Payment Report 2021

European Payment Report 2021 baseras på en undersökning som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder mellan den 26 januari och 16 april 2021. I rapporten har Intrum samlat data från 11 187 företag, varav 500 svenska, som svarar på frågor om betalningsvanor samt effekten av covid-19. Hela European Payment Report 2021 finns tillgänglig här.

Ladda ner

European Payment Report 2021