Intrum – skapar ett nytt sätt att arbeta i Grekland

Affären mellan Intrum och Piraeus Bank skapade den största kredithanteringsplattformen i Grekland.

Affären mellan Intrum och Piraeus var den första i sitt slag på den grekiska marknaden där man kom överens om att ta bort bankens låneserviceavdelning. Plattformen, Intrum Hellas, började med 28 miljarder euro under förvaltning och nästan 1 000 anställda.

Affären tillkännagavs i juni 2019 och slutfördes fyra månader senare. Pireus behöll en andel i det nya bolaget, såväl som i ett separat fastighetsägt (REO) förvaltningsbolag, vilket gav banken chansen att ta del av framtida avkastning.

Som en del av transaktionen har Intrum Hellas ingått ett långsiktigt serviceavtal med Pireus. Affären omfattar alla typer av lån (konsumenter, bolån, små och medelstora företag och företag) och deras hela livscykel. De servade tillgångarna finns dock kvar på bankens balansräkning.

Partnerskapet har levererat avsevärt förbättrad operativ effektivitet till Pireus och har underlättat en snabbare minskning av NPL, vilket gör att banken kan fokusera på sin kärnverksamhet samt dra nytta av sin minoritetsandel i Intrum Hellas.


About Intrum

Som ett marknadsledande kredithanteringsföretag har Intrum en bred kompetens inom inkassotjänster och vi gör affärer i 24 länder i Europa plus Latinamerika (Brasilien). Vi har mer än 10 000 erfarna medarbetare i vår koncern.