Kundreskontra-hantering

Företagets hjärta är affären och kredithanteringen dess blodomlopp och för det ska hålla hjärtat i en jämn rytm måste det pulsera i rätt takt. När vi tar hand om er kundreskontra håller vi inte bara takten utan effektiviserar även rutinerna och minskar det administrativa arbetet.

 

Resultatet, en enhetlig och konsekvent process för kredithanteringen som bidrar till att minska kredittiden och förbättra kassaflödet.

Minskad administration

Ökat kassaflöde

Påminnelse- räntefakturering

Daglig redovisning av betalningar


Kundreskontra med extra allt

Kundkategorisering för effektiv hantering utifrån affärsrisk och kundrelation.

Ökade intäkter

Påminnelse- räntefakturering och kravrutin enligt överenskommet regelverk.

Ökad processeffektivitet

Avancerade rapporter och analyser av kundreskontran

Vikten av en kreditpolicy

Förutom tydliga och enkla fakturor bör dina företag ha en kreditpolicy så att alla i organisationen känner till riktlinjerna för nya kunder och fakturering.

 

Läs mer om kreditpolicy >>

Så startar vi ett samarbete

 • 1

  Välj den tjänst som passar företaget och kontakta oss.

 • 2

  Tillsammans gör vi en behovsanalys.

 • 3

  Utifrån analysen väljs nivå och process.

 • 4

  Implementering och samarbete startar.

Osäker på vilken tjänst som passar er?

Låt oss diskutera de olika möjligheterna.