Att tänka på när du väljer inkassopartner

Ett inkassoföretag hjälper till att säkra snabbare betalning, men kan också bidra med annat. Vilka behov har ditt företag? Hur kan inkassobyrån möta upp dem.

Tid är pengar 

Hur snabbt kan en inkassopartner se till att du får betalt för din fordran? Det varierar beroende på kravets storlek och komplexitet och om det finns några tvister. Produkten, typen av företag och kundens geografiska läge kan också påverka.

Ju mer information du kan ge om personen eller företaget som är skyldig dig pengar, desto lättare blir det att få betalt. En välrenommerad inkassobyrå med ett välkänt varumärke ökar betalningsviljan hos mottagaren

Behandla dina kunders uppgifter korrekt – GDPR 

Hur företag hanterar personuppgifter har alltid varit viktigt och med GDPR är kraven idag ännu hårdare på hantering och åtkomst av data. Alla inkassobyråer bör kunna dokumentera hur de använder uppgifterna och information det ska finnas tillgänglig för alla – helst på hemsidan.

Vissa inkassoföretag erbjuder en självbetjäningsportal där din kund kan se en översikt och status på sitt konto, utan att behöva ta direktkontakt med inkassoföretaget. En sådan plattform ska vara användarvänlig och lätt att navigera runt på.

Digitalisering och datadrivna lösningar

Tänk på vilket värde en inkassopartner kan erbjuda i form av tilläggstjänster och användning av data. De flesta inkassoföretag har stora mängder data, men hur använder de den? Utvecklar de specifika produkter, eller använder de den för kundsegmentering? Bra användning av informationen innebär att du förstår marknadstrender och kan anpassa kommunikationen med dina kunderna därefter

I allt högre grad förväntar sig kunderna också digitala alternativ för kommunikation och betalning. Att hitta en partner som har investerat i dessa tekniker kommer att förbättra dina kunders upplevelse.

Titta på hela värdekedjan  

Det är viktigt att du känner att dina kunder blir väl omhändertagna. Du bör därför kunna fråga inkassoföretaget vilka verktyg de använder för att driva in dina fordringar och mäta nöjdheten, samt vilka steg du kan ta i din egen kredithanteringsprocess. 

Titta på den totala värdekedjan som inkassoföretaget erbjuder. Lösningsgrad, kredittid, betalningsalternativ och kundupplevelse är alla faktorer som kommer att ha en direkt inverkan på resultatet och minska förlusterna.  

Vilka är dina behov?

Alla företag har olika behov. Det är viktigt att ta hänsyn till dina krav när det gäller hur många, och typen av inkassoärenden du har och i vilket skede du behöver extern hjälp. Kanske du behöver avlastning med att skicka påminnelsebrev i ett tidigt skede av dröjsmål, eller kanske juridiska lösningar senare i inkassoprocessen. 

Att ha en partner som kan tillhandahålla tjänster i alla skeden av kreditlivscykeln ger dig ultimat flexibilitet.