Värdepapperingering av Non-Performing Loans – en växande trend.

Värdepapperingering av Non-Performing Loans – en växande trend.

Värdepapperisering är ett etablerat alternativ till outsourcing och traditionell försäljning av NPL:er.

Beroende på vilka behov som prioriteras i hanteringen av era NPL:er (Non-Performing Loans), erbjuder Intrum skräddarsydda lösningar. Våra tjänster är anpassade för att möta olika behov såsom tidig likviditet, minskning av kapitalkrav genom backstop-regelverket, eller för att skapa förutsägbarhet i reserveringar för kreditförluster. Vi förstår komplexiteten i varje unikt scenario och kan därför erbjuda effektiva strategier för att optimera era resultat.

Värdepapperisering av NPL:er är en växande trend i Norden, givet det nuvarande marknadsläget. Denna metod erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella metoder:

  • Diversifierade tillgångsklasser: Vi hanterar en bred mix av tillgångsklasser, osäkrade fordringar, konsument- och kommersiella fordringar.
  • Significant Risk Transfer (SRT): Genom att uppnå SRT enligt EBA-reglerna.
  • Fördelaktigt värde: Med värdepapperisering erhåller säljaren vanligtvis ett pris som ligger närmare de bokförda värdet av tillgångarna jämfört med vid en traditionell direktförsäljning (One-Off)

Värdepapperisering är ett etablerat alternativ till outsourcing och traditionell försäljning av NPL:er, speciellt i södra Europa där detta har varit en populär metod under en längre tid.

För att utforska hur Intrum kan bistå er med NPL-hantering och strategiutveckling, ta kontakt med Linus Skoglund, vår expert på NPL-processen, 070-85 65 670, linus.skoglund@intrum.com

Vi är här för att hjälpa er att navigera genom de finansiella utmaningar ni står inför.