Inkasso utanför Sverige

Oavsett i vilket land, eller i vilka länder du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden. Det förenklar för dig. 

Vi täcker 180 länder

Kunskap om lokal regelverk

Lokala experter i varje land

Stark och välkänt varumärke


Krav utanför Sverige

Vi finns där din kund är, men din handläggare har du i Sverige. Oavsett i vilket land, eller i vilka länder, du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden. Det förenklar för dig.

Kännedom om lagar och regler

Lagar och regelverk kring hanteringen är bara en del av de omständigheter som måste tas hänsyn till när en fordran inkasseras. Lika mycket handlar det om att känna till landets uttalade och outtalade normer.

Lokalt språk

Med handläggare och ombud som pratar det lokala språket och förstår landets specifika problem och möjligheter är chansen att få betalt för din fordran mångfalt större. Det är en del av vårt framgångsrika koncept.

Vanliga frågor

FAQ - Inkasso i utlandet Intrum

I vilka länder kan jag använda tjänsten?

Vi har egna kontor i hela Europa och ombud i över 160 länder av världen. Det är vi ensamma om inom vårt område och just därför har vi blivit den naturliga samarbetspartnern för många exporterande företag. 

Kontakta oss så diskuterar vi möjligheterna för det land, eller de länder, du har fordringar i.

Vad kostar det?

Priset för inkasso i utlandet beror på uppdragets karaktär,  i vilket land fordran finns, fakturans "ålder" osv.

Kontakta oss för en helhetsbild av aktuella ärenden.

 

Vem kommer jag prata om mitt ärende med?

Oavsett i vilket land, eller i vilka länder, du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden.

Hur vet jag vad som händer med mitt ärende?

Du följer händelser i ditt ärende på vår kundwebb, men det är också värt att notera att en fordran i ett utland kan i många fall ta längre tid än vad det generellt gör här i Sverige. Allt beror på de olika legala processerna i respektive land. 

Globala affärer kan leda till utmaningar i kredithanteringen

I ett globalt samhälle kan företag nå kunder över hela världen. Det är bra för affärerna, men kan också innebära nya utmaningar i kredithanteringen.

Läs mer här>> 

Så startar vi ett samarbete

 • 1

  Välj den tjänst som passar företaget och kontakta oss.

 • 2

  Tillsammans gör vi en behovsanalys.

 • 3

  Utifrån analysen väljs nivå och process.

 • 4

  Implementering och samarbete startar.


Osäker på vilken tjänst som passar er?

Låt oss diskutera de olika möjligheterna.