Påminnelseservice

En försenad betalning är ofta inget problem, men om en blir fler kan det bli dyrt – både för er och er kund. För er betyder det förlorade ränteintäkter och för era kunder kan det resultera i tillkommande kostnader. För att undvika den situationen ska ni påminna era kunder om en förfallen faktura så snart som möjligt. Det ger er förbättrad likviditet och minskad kreditrisk.

 

Vår informationsbank ger oss kunskap om betalningsmönster och trender. Utifrån det kan vi skräddarsy utformning och frekvensen av individuella betalningspåminnelser till era kunder.

Kundanpassad påminnelse

Snabbare betalt - Swish på påminnelsen

Förbättrad likviditet

Administrativ avlastning


Kundanpassad påminnelse

Vi erbjuder flexibla distributionssätt genom hela kredithanteringskedjan. Er egen logga på påminnelsen och swish för att underlätta betalningen.

Effektiva rutiner för påminnelser

Det finns många fördelar med att påminna om utebliven betalning i tid. Inga onödiga ränteförluster och ett bättre kassaflöde. Rutinerna sätter vi tillsammans.

Förädlad påminnelsehantering

Kategorisering av reskontran = påminnelserutiner anpassad till kundens tidigare betalningsbeteenden ökar kundnöjdheten.

Så startar vi ett samarbete

 • 1

  Välj den tjänst som passar företaget och kontakta oss.

 • 2

  Tillsammans gör vi en behovsanalys.

 • 3

  Utifrån analysen väljs nivå och process.

 • 4

  Implementering och samarbete startar.

Osäker på vilken tjänst som passar er?

Låt oss diskutera de olika möjligheterna.