Optimerad kravhantering med branschspecialister

Vår storlek är en förmån i form av att vi har kunder i alla storlekar från alla branscher. Det ger oss fördelar när vi startar ett samarbete eftersom vi kan utgå från ”best practice” för er bransch när vi sätter processerna

Med kategorisering av er kundportfölj anpassas påminnelse- och kravrutiner till era kunders tidigare betalningsbeteenden. Att bemöta dem utifrån deras specifika situation ökar både motivationen att betala och kundnöjdheten.

Några utvalda branscher:

  • Energisektorn
  • Bank- och finanssektorn
  • Telecom
  • Fastighetsbolag
  • B2B och B2C 

Alla branscher har sina utmaningar och i våra team har vi specialister, dedikerade uppgiften att lösa dem.

Grunden till vår kundkategoriserade inkassoprocess - vår databas fullpackad med betalinformation.


Vår unika informationsdatabas, med 3,5 miljoner pågende ärenden och cirka 1,4 miljoner nya ärenden varje år ger oss information om mer än 90% av alla Sveriges alla skuldsatta privata individer och företag.

Den ger er en mer träffsäker kravhantering, differentierad uppföljning och ett omfattande analysverktyg.

Vad kan vi göra för er affär?

Låt oss diskutera möjligheter.