Köp av förfallna fordringar

Vårt team för portföljinvesteringar är specialiserade på att analysera fordringsstockar. Vi köper avskrivna fordringar från alla typer av företag, inklusive kreditinstitut, privata och offentliga företag samt statliga myndigheter.

 

Att sälja fordringsportföljer frigör likviditet, minskar kreditförluster, sparar tid och resurser.

Förbättrar kassaflödet

Frigör resurser

Minskar kreditförlusterna

Etisk kod för inkassering


Fler val i flödet

Tjänsten kan med fördel kopplas samman med inkasso och ett forward-flow-arrangemang.

Frigör kapital – engångsval

Vill ni frigöra kapital som engångsföreteelse, sälj en innestående fordringsstock.

Etisk kod – en garanti

Vår etiska kod garanterar att era kunder behandlas med respekt och individuella planer för att bli skuldfria.

Sälja fordringar minskar osäkerheten och stärker cash flow

Att behandla obetalda fordringar kräver tid och resurser som ditt företag skulle kunna investera i något annat. Osäkerheten kring risken av förlust gör det också svårt att budgetera och förutse avkastning. 

 

Läs mer om fördelarna med att sälja fordringar >> 

Så här går det till

 • 1

  Ni säljer en engångsportfölj eller i en sk forward-flow-modell.

 • 2

  Vårt team analyserar er stock.

 • 3

  Överenskommelse och uppstart.

 • 4

  Ni har frigjort kapital genom att omvandla kreditförlusten till intäkt.


Kontakta oss för en diskussion om vårt upplägg

Vi leder vägen till välmående affärer