European Payment Report 2022

European Payment Report beskriver hur sena betalningar påverkar utvecklingen och tillväxten av europeiska företag. Rapporten publicerades den 21 juni. Insikterna baseras på en undersökning från 11 007 små-, medelstora- och stora företag i 29 europeiska länder som täcker 15 industrisektorer.

Inflationen riskerar att hämma tillväxt

Majoriteten av de svenska företagen håller med om att inflationen begränsar deras förmåga att ta till nya möjligheter och att växa.

Företagen förbereder sig för sena betalningar

De flesta företagen kommer att se över sina rutiner för att kunna hantera ett förändrat betalningsbeteende.

Svenska företag ser liknade utsikter som resten av Europa

Majoriteten av europeiska företag förväntar sig en fortsatt ränteökning. Företag kommer att bli mer försiktiga med att låna och spendera pengar.

Rädsla för stagflation - Europeiska företag står inför nya ekonomiska utmaningar

Makroekonomiska faktorer fortsätter att utmana Europas företag – av vilka många redan är försvagade av pandemin. Den pågående konflikten i Ukraina, i kombination med inflation och stigande räntor, gör att marknaden förblir osäker.

 

Läs mer


Ladda ner rapporten kostnadsfritt

European Payment Report 2022