Nordic Debt Collection Analysis 2022

Trots restriktioner och ökad arbetslöshet under pandemin har betalningsförmågan i Norden stärkts sedan coronautbrottet startade.

Ingen skillnad i det ekonomiska resultatet bland de nordiska länderna

Betalningsproblemen bland både hushåll och företag minskade under pandemin hos samtliga nordiska länder, trots olika strikta restriktioner.

Färre inkassoärenden, både till företag och konsumenter

Antalet inkassoärenden bland hushållen minskade under pandemin i alla nordiska länder.

Ökade besparingar visar på minskade betalningssvårigheter

Ökat sparande och lägre konsumtion bland alla tre länder resulterade i färre betalningssvårigheter över lag.

“Belåningsgraden bland de nordiska hushållen är betydligt högre än i andra europeiska länder. Det innebär att högre räntor betyder minskad köpkraft i Norden jämfört med andra regioner i Europa.”

Siv Hjellegjerde Martinsen vd, Intrum skandinavien

Antalet inkassoärenden minskade i Norden med 20 procent under pandemin

Våra siffror visar att både antalet och storleken på inkassoärenden i Norge, Danmark, Finland och Sverige var i genomsnitt 20 procent lägre i slutet av december 2021 än vid pandemins början i mars 2020. Minskningen omfattar både hushåll och företag.

 

Läs mer


Ladda ner rapporten

Nordic Debt Collection Analysis 2022