Nordic Debt Collection Analysis 2022

Nordic Debt Collection Analysis 2022

Trots restriktioner och ökad arbetslöshet under pandemin har betalningsförmågan i Norden stärkts sedan coronautbrottet startade.

Våra siffror visar att både antalet och storleken på inkassoärenden i Norge, Danmark, Finland och Sverige var i genomsnitt 20 procent lägre i slutet av december 2021 än vid pandemins början i mars 2020. Minskningen omfattar både hushåll och företag. 

Belåningsgraden bland de nordiska hushållen är betydligt högre än i andra europeiska länder. Det innebär att högre räntor betyder minskad köpkraft i Norden jämfört med andra regioner i Europa. En kombination av högre priser och högre räntor kan vara utmanande för många, även med en stark arbetsmarknad
säger Siv Hjellegjerde Martinsen.

Framtidsutsikter

Pandemin har lett till den största ekonomiska nedgången sedan andra världskriget, men har hittills inte resulterat i ökade betalningsproblem. Det beror till stor del på statliga ersättningar för permitteringar samt ökat sparande med anledning av minskad konsumtion. 

Vi räknar med att antalet inkassoärenden successivt kommer att återgå till mer normala nivåer, men det beror på hur pandemin utvecklas och när de statliga ersättningssystemen avvecklas. Dessutom blir det viktigt att följa utvecklingen av inflation och räntor i Norden. 

Nyckelresultat

  1. Färre konkurser än förväntat
  2. Färre inkassoärenden, både till företag och konsumenter

  3. Ökade besparingar visar på minskade betalningssvårigheter

Om Nordic Debt Collection Analysis

Nordic Debt Collection Analysis 2022, bygger på data från hundratusentals inkassoärenden från vår verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland under 2021. 

För mer detaljer, ladda ner rapporten kostnadsfritt