Varför ska jag använda inkasso om kunden inte betalar?

Varför ska jag använda inkasso om kunden inte betalar?

Ett bra inkassobolag är lösningsfokuserat och ser både till företagets och kundens bästa.

Varför ska jag använda inkasso om kunden inte betalar?


Om kunden inte vill eller kan betala, är det rimligt att skicka ärendet vidare till inkasso. Med ett starkt inkassobolag i ryggen ökar chansen att du får betalt, och kan också hjälpa din kund till en bra lösning. Syftet med att anlita ett inkassobolag är inte att stjälpa kunden, utan att hjälpa den att hitta en lösning för betalning. Och ofta är inkassobolaget, tack vare sin erfarenhet, bra på att hitta lösningar.

Tänk så här: om du som företagare inte får betalt, kommer ni inte heller att ha pengar till att driva bolaget och att betala ut löner. Visst vill du behålla din kundrelation, men inte till priset av att ditt företag går på knäna. Detta kan vara bra att förklara även för kunden, så att denne förstår varför det är så viktigt att du får betalt.

Ett bra inkassobolag är lösningsfokuserat och ser både till företagets och kundens bästa


En kund som är skyldig ditt företag pengar är också en potentiell kund i framtiden och därför handlar det om att behandla alla kunder med respekt – även när vi pratar om inkasso. Vi vet att detta ger bättre resultat på både kort och lång sikt. På Intrum behandlar vi alltid din kund rättvist, respektfullt och utifrån individen. En god slutkundsupplevelse är centralt i vårt arbete och det påverkar i stor utsträckning vår dagliga verksamhet.

Inkassoföretag som Intrum ska jobba enligt God inkassosed, det innebär:

  • Att det tydligt framgår för kunden vad kravet gäller
  • Att kundens identitet är kontrollerad
  • Att invändningar utreds enligt inkassobolagets utredningsskyldighet

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten

Inget inkassoärende är det andra likt

Vissa inkassoärenden avklaras direkt och i andra fall hamnar ärendet hos Kronofogden. I många fall erbjuder vi slutkunden en avbetalningsplan. För Intrum handlar det om att hjälpa dig att få betalt för dina tjänster eller produkter och att få din kund att bli av med skulden. Det gör vi genom att behandla varje fall individuellt.

Självklart finns det inkassoärenden som inte går som förväntat, eller där din kund gör en invändning. Det krävs kunskap om lagstiftningen och processen kring inkasso för att hantera detta. Använd oss som din inkassopartner och låt oss sköta både administrationen och dialogen med dina kunder, så att du inte behöver lägga din tid på att driva in gamla fordringar utan istället kan fokusera på att skriva nästa faktura.