17 november - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Våra tjänster
Hur kan vi hjälpa dig?

Våra tjänster

Förbättra likviditeten och få företaget att växa

Vi hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder.

Tre av tio företag accelererar försäljningen inför lågkonjunktur

European Payment Report 2019

Över hälften, 59 procent, av Sveriges företag menar att Sverige antingen är i en lågkonjunktur redan nu eller kommer befinna sig i en sådan inom två år. Knappt vart tredje företag, 31 procent, uppger att man avser öka försäljningen för att hantera nedgången. Det är fler än de 15 procent som föredrar att minska antalet nyanställningar. Det framgår i den återkommande internationella undersökningen European Payment Report 2019

Läs mer ›

Mer om våra tjänster

Kontakta oss