Fakturering- och reskontratjänster

Vilket behov har ni?

Gör dig påmind och få betalt

Påminnelseservice

Vår informationsbank ger oss kunskap om betalningsmönster och trender. Utifrån det kan Intrum skräddarsy utformning och frekvensen av individuella betalningspåminnelser till era kunder.

Läs mer › Påminnelseservice

Fakturering med insikt

Fakturaservice

Lämna er fakturering till oss. Vår fakturalösning är vår fullservicetjänst. Era fakturor har vårt fulla fokus och vi tar hand om hela processen från skapandet av fakturan tills den är betald. Ni behöver inte ta hänsyn till vare sig personalfrånvaro eller arbetstoppar.

Läs mer › Fakturaservice

Administrativ avlastning

Kundreskontrahantering

Lämna över kundreskontran till oss. Ni fakturerar i era egna system, avlastas i nästa steg. Vi erbjuder en enhetlig och konsekvent process för kundreskontra som bidrar till att minska kredittiden och förbättrar kassaflödet.

Läs mer › Kundreskontrahantering

Vanliga frågor

FAQ - Fakturaservice | Intrum

Vilken nivå kan ni hjälpa oss på?

Intrums faktureringstjänster är flexibla och anpassas efter varje fakturaintensivt företags behov. Från att distribution till betalning och steget efter med påminnelser och inkasso när kunder inte betalar. 

Välj från ett brett utbud av alternativ för att passa era behov. Kontakta oss för mer information om hur vi skräddarsyr våra faktureringsrutiner efter era önskemål.

Vi är oroad över om våra kundrelationer påverkas när vi använder faktureringstjänster

Det viktigaste våra kunder har - sina kunder. Att lämna sin fakturering till oss betyder även att överlämna vissa delar av kundkontakten. Något vi tar på allra största allvar. Därför strävar vi naturligt efter att ge absolut bästa service i vårt uppdrag och i vårt arbete finns tre grundpelare:

• Hög tillgänglighet

• Lyhördhet

• Rådgivande

Det är lika viktigt för oss att era kunder är nöjda, därför arbetar v i ständigt med att mäta era kunders upplevelser i ett NKI (Nöjd Kund Index)

Varför ska jag använda Intrums faktureringstjänster?

Oavsett storleken på er verksamhet kan ni dra nytta av Intrums långa meritlista och vår omfattande expertis inom kredithantering. Vi har investerat mycket i de verktyg, data och utbildning som behövs för att säkerställa snabb betalning. De flesta företag kan inte ägna denna tid och resurs åt kredithantering – vi avlastar er administrativt.
 

Vårt erbjudande

Branschspecifika processer


Kredithantering med omtanke


Internationell räckvidd


Minskad kapitalbindningMinska kredittiden och förbättra likviditeten med våra faktureringstjänster

Fakturering med extra allt