Vad är god inkassosed?

God inkassosed kräver att inkassoleverantörer följer de standarder som fastställts på den marknad där de är verksamma. På Intrum tror vi även att ett etiskt förhållningssätt är ett rätt sätt att verka på.

På Intrum ser vi alltid till att följa god inkassosed. Våra kunder och deras kunder behandlas etiskt och rättvist. Förutom att följa lagstiftning och marknadskrav, styrs vi på Intrum av våra kärnvärden: Empathy, Ethics, Dedication och Solution. De är avgörande för vår identitet och styr alla våra arbetsprocesser. 

Varför är god inkassopraxis viktig? 

God inkassosed hjälper till att säkerställa att både våra kunder och deras kunder behandlas korrekt under inkassoprocessen. Till exempel får en skuldsatt individ inte utsättas för orimliga påtryckningar. 

På Intrum arbetar vi alltid i enlighet med god inkassosed, vilket säkerställer att våra kunder och deras kunder behandlas på ett etiskt och respektfullt sätt. 

Skydd för dig och dina kunder 

God inkassosed skyddar inte bara dina kunder, det skyddar ditt företag. Vi hanterar dina ärenden på det sätt du föredrar –  och diskuterar alltid med dig om vilket upplägg du vill ha kring avbetalningsplaner osv.  

Vår uppgift  är att vägleda dig, utreda och ge dig råd om sannolikheten att få in en skuld och specificera vilka kostnader som tillkommer.

Om din kund inte har möjlighet att betala skulden ser vi till att du får information så att vi inte arbetar med ärenden som inte ger dig dina pengar tillbaka. 

Vi vill göra skillnad 

Inkasso är en viktig del för att säkerställa en sund och hållbar ekonomi. På Intrum vill vi göra skillnad för företag, människor och samhälle genom att hjälpa till att minimera konkurser, säkra jobb och förebygga ytterligare skuldsättning. 

Vår marknadsledande position ger oss en unik möjlighet att driva utvecklingen av hela branschen i en etisk riktning. 

Vi strävar alltid efter att vara en pålitlig partner, där respekten är ömsesidig mellan oss och våra kunder. Vi vet att relationen du har med dina kunder är viktig. Vi säkerställer att de får rättvist bemötande och en positiv upplevelse genom en empatisk och respektfull dialog, så att återhämtningsprocessen inte bara är effektiv, utan också fördelaktig för din framtida relation