Tidigt engagemang ökar lyckandegraden för inkasso

Kundresan är avgörande för att konsumenterna ska vara nöjda med sina leverantörer. Den påverkar även benägenheten att vara lojal. På Intrum är vi måna om att göra resan från fakturering till komplex inkassohantering så smidig som möjligt.

Energileverantörer står inför en dubbel utmaning. På global nivå påverkar klimatförändringar, gröna frågor och världshändelser innovation, utbud och prissättning; medan leverantörer på kundnivå måste vara uppmärksamma på individuella konsumenters behov och utmaningar för att minska uppsägningarna. 
 
Det är lättare sagt än gjort i en miljö av ökad rörlighet, där kunder uppmuntras att regelbundet granska och byta leverantör genom jämförelsesajter online. Det gör att kundupplevelsen är viktigare än någonsin: att ta bort hinder och skapa en positiv resa. 
 
På Intrum använder vi vår långa erfarenhet, kunskap och data för att erbjuda individuellt skräddarsydda lösningar till kunder, antingen genom föredragna kanaler eller i de betalningsuppgörelser som görs. Ju tidigare vi involveras i processen, desto bättre kan vi påverka kredithanteringsupplevelsen. 
 
Inom energisektorn är företagen ofta internationella till sin karaktär och volymerna varierar. Oavsett storlek och krav kan vi det komplexa regelsystemet utan och innan och är redo att hjälpa leverantörer med alla kredithanteringsbehov. 
 
Diskussionerna i energibranschen är pågående och intensiva, med övergången till hållbara lösningar i fokus. Varför inte låta oss hjälpa dig med kredithantering och frigöra värdefulla resurser för innovation och kärnverksamhet?