Inkasso och påminnelsestämpel

För företag med lite fler ärenden, större krav på rapporter eller har fordringar som kräver specialhantering, tex hyra, lån och energifordringar.


En effektiv och enkel tjänst som du kan luta dig tillbaka på om en kund inte betalar i tid. Förutom den kvalificerade inkassohantering av erfarna handläggare ingår vår välkända digitala stämpel. Den använder du på din betalningspåminnelse. Texten upplyser om att Intrum tar över ärendet om betalningen uteblir.

Digitala påminnelsestämpeln

Inkassoprocessen

Handläggarteam

Stark och välkänt varumärke

Inkassopaketet med digital stämpel till din påminnelse

 • 1

  När din kund inte betalat i tid använder du din digitala stämpel på påminnelsen. Texten upplyser om att fakturan förs över till inkasso om den inte betalas.

 • 2

  Förblir fakturan obetald för du över ärendet till inkasso.

 • 3

  I inkassoprocessen ingår kravbrev, betalningsbokning, redovisning, rådgivning och all kontakt med berörda myndigheter som exempelvis kronofogden.

 • 4

  På Intrum Web kommunicerar du med oss i dina ärenden, följer händelser, hämtar rapporter och mycket mer.


Vanliga frågor

FAQ - Inkassoprocessen | Intrum

När kan jag skicka ett inkassokrav?

Om kunden inte betalar påminnelsen i tid, behöver du vara mer handlingskraftig. Innan du använder dig av en inkassotjänst är det en bra idé att ta kontakt, via mejl eller telefon. Då visar du att du bryr dig om din kund och kanske kan ni hitta en lösning tillsammans. Det är bra för kundrelationen.

Får du trots det inte betalt kan ett inkassokrav skickas. Det görs i så fall på en klar och förfallen fordran. Med klar menas att kunden inte har invänt mot fakturan. Kravet ska innehålla uppgifter som styrs av inkassolagens 5e §. Det tillkommer en inkassoavgift på 180 kr för kunden som nu har 8 dagar på sig att betala.  Ett inkassokrav betyder inte betalningsanmärkning.

Hur många dagar har min kund på sig att betala inkassokravet?

Ett inkassokrav ska betalas genast, men om man ska ta ärendet vidare till Kronofogden bör man vänta med detta cirka 8 dagar, enligt god inkassosed.

Vad händer om kunden inte betalar inkassokravet?

Om kunden inte betalar eller hör av sig när de har fått inkassokravet är nästa steg att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

När går inkassoärendet vidare till Kronofogden?

Inkassoärenden som inte betalas går vidare till nästa steg, det vill säga att vi skickar en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden, men först gör vi en ärendevärdering. Det innebär att vi kontrollerar din kunds betalningsförmåga för att se om det är lämpligt att skicka ärendet vidare till Kronofogden. En ansökan kan göras tidigast 12 dagar efter att kravbrevet har skickats ut.

Därefter ska Kronofogden fastställa fordran i ett utslag men innan måste de se till att kunden är medveten om betalningsanspråket. Det sker genom delgivning.

Delgivningskvittot ska skrivas under och returneras till Kronofogden. Den kostnad som tillkommer nu är 680 kronor.

Kunden har 10 dagar på sig att förklara om hen tycker att betalningsanspråket är felaktigt.

När förklaringsdagarna har passerat utfärdar KFM utslaget. I samband med utslaget får privatpersoner och enskilda näringsidkare en betalningsanmärkning som är synlig i tre år. För den juridiska personen är den synlig i fem år.

Vad händer vid tvistemål och bestridan?

Under hela inkassoprocessens gång kan kunden bestrida fordran. Ärendet måste då avgöras i tingsrätten vilket innebär att en stämningsansökan lämnas in.

Vid alla tvister måste man ta ställning till:

·       bevisläget

·       fordringsbeloppets storlek

·       tvistens principiella betydelse

·       och kundens betalningsförmåga

En fordran på ett belopp under ett halvt basbelopp hanteras som ett förenklat tvistemål vilket innebär att vardera parter står sina egna rättegångskostnader. Det betyder att ni som fordringsägare inte kan få ersättning för era rättegångskostnader även om ni vinner målet. En fordran på ett belopp över ett halvt basbelopp är ett ordinarie tvistemål och då är det den förlorande parten som står båda parters rättegångskostnader.

Efter förhandling meddelas en dom. Domen kan användas som underlag för utmätning om inte en frivillig betalning sker.

Hur fungerar efterbevakning?

Om det konstateras under vanlig inkassohantering att din kund inte har möjlighet att betala sin skuld, kan vi aktivt bevaka och hantera fordran tills den är betald. Detta är ett bra sätt för dig att få betalt på längre sikt stället för att skriva av fakturan.


Osäker på vilken tjänst som passar er?

Låt oss diskutera de olika möjligheterna.