Inkasso och kravhantering

En enkel inkassotjänst, en digital stämpel till din påminnelse eller en offert för hela kreditkedjan? Läs om våra alternativ.

Försenade betalningar leder inte bara till en ansträngd likviditet. Ju längre man väntar med åtgärder, desto mindre är sannolikheten för full betalning.

Enkel inkasso
Skapa konto direkt
0 kr/månaden
Vår populära inkassotjänst för dig som har ett fåtal ärenden per år och som inte kräver specialhantering.
✔ Konto direkt med BankID
✔ Inkassoprocessen
✔ Handläggarteam
✔ Enklare rapporter
Inkassopaketet
Kontakta oss
2900 kr/år
För dig som vill använda vår välkända stämpel eller har fordringar som kräver specialhantering (hyra, lån, el osv)
✔ Digital inkassostämpel
✔ Intrum web
✔ Handläggarteam
✔ Skräddarsydda rapporter
Flexibel inkasso
Kontakta oss
Offert
För fakturaintensiva företag med stora volymer och specialanpassade inkassoprocesser. Kontakta oss för behovsanalys
✔ Branschanpassade flöden
✔ Kundunika regelverk
✔ Optimerad kreditprocess
✔ Minskade kreditförluster

Vänta inte med att få betalt, kontakta oss redan idag.

Prata med en av våra inkassoexperter på 08-527 275 44 och få hjälp med att hitta den bästa lösningen för just ditt företag, eller fyll i formuläret om du hellre vill bli kontaktad.


Kundcase

Vi arbetar med små och stora företag i alla branscher i hela Europa, och vi är stolta över att ha starka relationer med våra kunder.

 

"Det är viktigt för oss att vi har en så smidig process som möjligt, för något så svårt som inkasso", säger Jakob Hansen från SATS.

Varför ska jag använda inkasso om kunden inte betalar?

Om kunden inte vill eller kan betala, är det rimligt att skicka ärendet vidare till inkasso. Med ett starkt inkassobolag i ryggen ökar chansen att du får betalt, och kan också hjälpa din kund till en bra lösning. Syftet med att anlita ett inkassobolag är inte att stjälpa kunden, utan att hjälpa den att hitta en lösning för betalning. Och ofta är inkassobolaget, tack vare sin erfarenhet, bra på att hitta lösningar.

Tänk så här: om du som företagare inte får betalt, kommer ni inte heller att ha pengar till att driva bolaget och att betala ut löner. Visst vill du behålla din kundrelation, men inte till priset av att ditt företag går på knäna. Detta kan vara bra att förklara även för kunden, så att denne förstår varför det är så viktigt att du får betalt.

Ett bra inkassobolag är lösningsfokuserat och ser både till företagets och kundens bästa

En kund som är skyldig ditt företag pengar är också en potentiell kund i framtiden och därför handlar det om att behandla alla kunder med respekt – även när vi pratar om inkasso. Vi vet att detta ger bättre resultat på både kort och lång sikt. På Intrum behandlar vi alltid din kund rättvist, respektfullt och utifrån individen. En god slutkundsupplevelse är centralt i vårt arbete och det påverkar i stor utsträckning vår dagliga verksamhet.

Inkassoföretag som Intrum ska jobba enligt God inkassosed, det innebär:

  • Att det tydligt framgår för kunden vad kravet gäller
  • Att kundens identitet är kontrollerad
  • Att invändningar utreds enligt inkassobolagets utredningsskyldighet

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten


Inget inkassoärende är det andra likt

Vissa inkassoärenden avklaras direkt och i andra fall hamnar ärendet hos Kronofogden. I många fall erbjuder vi slutkunden en avbetalningsplan. För Intrum handlar det om att hjälpa dig att få betalt för dina tjänster eller produkter och att få din kund att bli av med skulden. Det gör vi genom att behandla varje fall individuellt.

Självklart finns det inkassoärenden som inte går som förväntat, eller där din kund gör en invändning. Det krävs kunskap om lagstiftningen och processen kring inkasso för att hantera detta. Använd oss som din inkassopartner och låt oss sköta både administrationen och dialogen med dina kunder, så att du inte behöver lägga din tid på att driva in gamla fordringar utan istället kan fokusera på att skriva nästa faktura.


Fler tjänster inom kravhantering

Utlandsinkasso

När du har behov av inkasso i utlandet ska du vända dig till oss. Vi har kontor i hela Europa och ombud i resten av världen. Det gör oss till en naturlig samarbetspartner för exporterande företag.

Oavsett i vilket land, eller i vilka länder du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden. Det förenklar för dig. 

Läs mer om utlandsinkasso 

Inkassobevakning

Om inkassoåtgärderna blir resultatlösa på grund av att din kund inte har betalningsförmåga på kort sikt, överförs ärendet till vår långtidsbevakning. Där bevakar vi löpande förändringar i din kunds ekonomi och när den förbättras försöker vi komma fram till uppgörelser, via brev och telefon. Vi sätter stor vikt vid en bra dialog eftersom det motiverar till betalningsuppgörelser. 

Vår stora databank ger oss unik information om era kunders betalningsbeteende. Det i sin tur ger oss möjlighet att erbjuda situationsanpassade åtgärder och individuella lösningar som underlättar för en skuldsatt att till slut kunna betala.

Avskrivna fordringar

Sälj delar eller hela fordringsstocken. Vi agerar i hela Europa och köper även utländska fordringsstockar. Köpesumman fastställs efter en ingående analys av den aktuella stocken. Kontakta oss för en diskussion.

Juridiska tjänster

Vi agerar juridiskt ombud i förhandlingar med din kund vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar, även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden.

Våra jurister är specialiserade på bransch och har som mål att hitta den bästa affärsmässiga lösningen.

Tvistiga fordringar

Vi har en separat avdelning med jurister, som dagligen processar och fastställer tvistiga fordringar. Var och en av dem är specialiserade på bransch och målet är att hitta den affärsmässigt bästa lösningen. Ibland kan det vara att nå en uppgörelse i godo för en fortsatt bra relation mellan dig och din kund, men det kan också innebära att driva en tvist genom samtliga rättsinstanser för att tillvarata din rätt och få betalt för fordran.

  • En modern, kostnadseffektiv och kvalitativ tvistelösning
  • Agerar som ditt juridiska ombud
  • Bistår med konkreta åtgärder i pågående tvister men kan också förhindra att tvister uppstår genom att se över ditt företags avtalsvillkor och kreditrutiner.

Tvistelösning

Intrum agerar juridiskt ombud i förhandlingar med slutkunder vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar. Intrum agerar även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden.


Vill du veta mer om vår inkassotjänst?

Prata med en av våra experter

Vanliga frågor om inkasso

Vanliga frågor

Frågor och svar

När kan jag skicka ett inkassokrav?

Om kunden inte betalar påminnelsen i tid, behöver du vara mer handlingskraftig. Innan du använder dig av en inkassotjänst är det en bra idé att ta kontakt, via mejl eller telefon. Då visar du att du bryr dig om din kund och kanske kan ni hitta en lösning tillsammans. Det är bra för kundrelationen.

Får du trots det inte betalt kan ett inkassokrav skickas. Det görs i så fall på en klar och förfallen fordran. Med klar menas att kunden inte har invänt mot fakturan. Kravet ska innehålla uppgifter som styrs av inkassolagens 5e §. Det tillkommer en inkassoavgift på 180 kr för kunden som nu har 8 dagar på sig att betala.  Ett inkassokrav betyder inte betalningsanmärkning.

Hur många dagar har min kund på sig att betala inkassokravet?

Ett inkassokrav ska betalas genast, men om man ska ta ärendet vidare till Kronofogden bör man vänta med detta cirka 8 dagar, enligt god inkassosed.

Vad händer om kunden inte betalar inkassokravet?

Om kunden inte betalar eller hör av sig när de har fått inkassokravet är nästa steg att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

När går inkassoärendet vidare till Kronofogden?

Inkassoärenden som inte betalas går vidare till nästa steg, det vill säga att vi skickar en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden, men först gör vi en ärendevärdering. Det innebär att vi kontrollerar din kunds betalningsförmåga för att se om det är lämpligt att skicka ärendet vidare till Kronofogden. En ansökan kan göras tidigast 12 dagar efter att kravbrevet har skickats ut.

Därefter ska Kronofogden fastställa fordran i ett utslag men innan måste de se till att kunden är medveten om betalningsanspråket. Det sker genom delgivning.

Delgivningskvittot ska skrivas under och returneras till Kronofogden. Den kostnad som tillkommer nu är 680 kronor.

Kunden har 10 dagar på sig att förklara om hen tycker att betalningsanspråket är felaktigt.

När förklaringsdagarna har passerat utfärdar KFM utslaget. I samband med utslaget får privatpersoner och enskilda näringsidkare en betalningsanmärkning som är synlig i tre år. För den juridiska personen är den synlig i fem år.

Vad händer vid tvistemål och bestridan?

Under hela inkassoprocessens gång kan kunden bestrida fordran. Ärendet måste då avgöras i tingsrätten vilket innebär att en stämningsansökan lämnas in.

Vid alla tvister måste man ta ställning till:

·       bevisläget

·       fordringsbeloppets storlek

·       tvistens principiella betydelse

·       och kundens betalningsförmåga

En fordran på ett belopp under ett halvt basbelopp hanteras som ett förenklat tvistemål vilket innebär att vardera parter står sina egna rättegångskostnader. Det betyder att ni som fordringsägare inte kan få ersättning för era rättegångskostnader även om ni vinner målet. En fordran på ett belopp över ett halvt basbelopp är ett ordinarie tvistemål och då är det den förlorande parten som står båda parters rättegångskostnader.

Efter förhandling meddelas en dom. Domen kan användas som underlag för utmätning om inte en frivillig betalning sker.

Hur fungerar efterbevakning?

Om det konstateras under vanlig inkassohantering att din kund inte har möjlighet att betala sin skuld, kan vi aktivt bevaka och hantera fordran tills den är betald. Detta är ett bra sätt för dig att få betalt på längre sikt stället för att skriva av fakturan.

Är du osäker på hur du ska hantera en kund som inte kan betala?